Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2015 / iunie /

Calculul rezistenţei pereţilor construcţiilor monolite la acţiuni seismice


Autor: Zolotcov Anatolie
Gradul:doctor habilitat în tehnică
Specialitatea: 05.23.05 - Materiale şi articole de construcţii
Anul:2015
Instituţia: Universitatea Tehnică a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 23 iunie 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 7 octombrie 2015

Autoreferat

Adobe PDF document1.74 Mb / în română
Adobe PDF document1.99 Mb / în rusă

Teza

CZU 694.078-413.04 6 (043.3)

Adobe PDF document 9.91 Mb / în rusă
230 pagini


Cuvinte Cheie

construcţia clădirilor cu pereţi structurali de beton armat, clădiri din beton monolit, construcţii seismic rezistente, maşini de vibraţii, acţiuni seismice, încercări vibrodinamice ale clădirilor, metode analitice, sistem de armare a pereţilor

Adnotare

Teză pentru obţinerea titlului ştiinţific de doctor habilitat în tehnică. Teza cuprinde introducere, cinci capitole, concluzii şi propuneri, lista din 139 titluri bibliografice, fiind expusă pe 230 de pagini de text tipărit, conţinînd 81 de figuri, 9 tabele. Principalele rezultate ale cercetărilor ştiinţifice au fost publicate în 25 de lucrări ştiinţifice şi într-o monografie. Cuvinte cheie: construcţia clădirilor cu pereţi structurali de beton armat, clădiri din beton monolit, construcţii seismic rezistente, maşini de vibraţii, acţiuni seismice, încercări vibrodinamice ale clădirilor, metode analitice, sistem de armare a pereţilor.

Specialitatea: 211.02. Materiale de construcţii, elemente şi edificii.

Scopul lucrării: Elaborarea unui model analitic de calcul al rezistenţei pereţilor structurali ai clădirilor de beton armat la ruperea în secţiunea înclinată în rezultatul acţiunii seismice. Sarcini: Perfecţionarea metodei de calcul a pereţilor structurali ai clădirilor de beton armat în secţiunile înclinate la solicitări dinamice.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: Pentru prima dată a fost elaborată metoda analitică de calcul a pereţilor structurali ai clădirilor de beton armat în secţiuni înclinate, care iau în considerare acţiunea concomitentă în secţiunea înclinată de calcul a momentelor de încovoiere, eforturilor transversale şi normale, precum şi a influenţei particularităţilor tehnologice de edificare a clădirilor din beton monolit, ca betonarea separată a pereţilor şi amenajarea rosturilor tehnologice. Problema ştiinţifică: Principala sarcină constă în perfecţionarea metodei de calcul a pereţilor structurali ai clădirilor de beton armat în secţiuni înclinate la solicitări seismice cu caracter oscilant.

Direcţia ştiinţifică: Rezultatele cercetărilor ştiinţifice efectuate au determinat crearea unei noi direcţii ştiinţifice în domeniul proiectării constru cţiilor antiseismice privind calculul rezistenţei pereţilor structurali de beton armat la ruperea după secţiuni înclinate. Metoda analitică de calcul elaborată, precum şi modelul dinamic, bazată pe un model de calcul generalizat al peretelui, care reproduce suficient de apropiat originalul fizic al acestuia, ne va permite să obţinem o siguranţă mai mare a clădirilor şi edificiilor la acţiunea cutremurilor de pămînt.

Importanţa teoretică: S-a demonstrat, că metoda elaborată de calcul a pereţilor structurali ai clădirilor de beton armat în secţiuni înclinate oferă rezultate mult mai autentice decît metodele existente. Valoarea aplicativă: S-a obţinut un model de calcul al traiectoriei fisurii critice a pereţilor structurali ai clădirilor de beton armat în secţiuni înclinate, ţinăndu-se cont de acţiunea seismică.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: Metoda elaborată s-a introdus sub formă de modificare în NCM F.02.02-2006 ”Calculul, proiectarea şi alcătuirea elementelor de construcţii din beton armat şi beton precomprimat”, pct. 5.2.10 şi în РСН 13-87 «Строительство монолитных зданий в сейсмических районах Молдавской ССР», Республиканские строительные нормы (РСН 13-87, Часть-I), subpunctul 5.25.1.