Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Pictura monumentală din Basarabia și RSS Moldovenească


Autor: Podlesnaia Natalia
Gradul:doctor în studiul artelor, culturologie
Specialitatea: 17.00.04 - Arte vizuale (cu specificarea: arta plastică, decorativă, aplicată)
Anul:2015
Conducător ştiinţific: Tudor Stăvilă
doctor habilitat, profesor cercetător, Universitatea Tehnică a Moldovei
Instituţia: Universitatea Tehnică a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 10 septembrie 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 decembrie 2015

Autoreferat

Adobe PDF document0.52 Mb / în română

Cuvinte Cheie

pictura monumentală, pictura religioasă, pictura laică, monumentalism, decorativism, icone-ul plastic, fresca, al secco, sgraffito, mozaic, vitraliu

Adnotare

Teza, cu un volum total de 265 de pagini, si text de bază 142 de pagini include: o introducere, trei capitole, concluzii generale si recomandări, o bibliografie din 220 de titluri, un repertoriu al lucrărilor de pictură monumentală din 158 de figuri si o listă biografică a 52 de pictori. Rezultatele obţinute au fost publicate în 12 lucrări stiinţifice.

Scopul lucrării: constă în crearea unui tablou de ansamblu al evoluţiei picturii monumentale ca proces artistic în perioada Basarabiei si RSS Moldevenesti, cu evidenţierea specificului acesteia si punearea în circuitul stiinţific si artistic a celor mai importante opere.

Obiectivele propuse: elucidarea condiţiilor sociale si artistice care au determinat dinamica evoluţiei picturii monumentale în perioadele cercetate; relevarea contribuţiilor artistilor care au creat lucrări de pictură monumentală (fresca, al secco, sgraffito, mozaic, vitraliu); evaluarea operelor sub aspect artistic, stilistic, topografic, tehnologic si funcţional; realizarea repertoriului ilustrativ de pictură monumentală în baza analizei surselor scrise, arhivistice si a celor obţinute ca rezultat al cercetărilor de teren, intreprinse în spaţiul istoric al Basarabiei si RSS Moldovenesti; prezentarea generală a perioadelor: premergătoare (medievală) si a celei ulterioare (post-sovietice) pentru încadrarea domeniului cercetat în contextul istorico-artistic.

Noutatea si originalitatea stiinţifică: Prezenta lucrare este primul studiu complex de analiză si sinteză dedicat evoluţiei si specificului picturii monumentale în spaţiul nostru cultural. Analizând tipurile de pictură monumentală în frescă, al secco, mozaic, sgraffito, vitraliu, s-au stabilit particularităţile stilistice, artistice, tehnologice, tipologice, topografice si funcţionale ale celor mai reprezentative opere din perioadele cercetate. O importanţă aparte o are crearea pentru prima dată a unui repertoriu ilustrativ de lucrări artistice în domeniul abordat.

Problema stiinţifică importantă soluţionată în domeniul respectiv constă în determinarea locului picturii monumentale autohtone din perioada secolelor XIX-XX în istoria artei si cultura naţională; în valorificarea operelor de pictură monumentală cu evaluarea specificului său si în punerea în circuitul cultural-stiinţific a numelor de artisti care au lucrat în acest domeniu.

Implementarea rezultatelor stiinţifice: rezultatele cercetării pot fi utilizate de specialisti în domeniul istoriei si teoriei artelor, profesori si studenţi la facultăţile de profil, cei ce activează în sfera turismului, cât si de toţi cei interesaţi de artă plastică si patrimoniul cultural naţional

Cuprins


1. PICTURA MONUMENTALĂ SI EVOLUŢIA EI. ASPECTE ARTISTICE TEHNOLOGICE SI ISTORIOGRAFICE.
 • 1.1. Specificul picturii monumentale
 • 1.2. Tehnologia picturii monumentale
 • 1.3. Pictura monumentală din Basarabia si RSSM în istoria si teoria artei naţionale
 • 1.4.Concluzii la capitolul

2. PICTURA MONUMENTALĂ DIN BASARABIA.
 • 2.1. Constituirea tradiţiilor de pictură monumentală din Moldova medievală
 • 2.2. Pictura monumentală din Basarabia în cadrul Imperiului Rus. Anii 1812-1918
 • 2.3. Pictura monumentală din Basarabia în cadrul României Mari. Anii 1918-1940
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. PICTURA MONUMENTALĂ DIN RSS MOLDOVENEASCĂ.
 • 3.1. Constituirea picturii monumentale sovietice din RSSM. Anii 1940-1969
 • 3.2. Evoluţia si specificul picturii monumentale din RSSM. Anii 1970-1991
 • 3.3. Reorientarea tradiţiilor de pictură monumentală în perioada post-sovietică
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3
CONCLUZII GENERALE SI RECOMANDĂRI