Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Optimizarea metodelor de cultivare a mărarului şi pătrunjelului pentru frunze


Autor: Novaс Tatiana
Gradul:doctor în agricultură
Specialitatea: 06.01.06 - Legumicultură
Anul:2015
Conducător ştiinţific: Victor Roşca
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 17 septembrie 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 19 noiembrie 2015

Autoreferat

Adobe PDF document0.59 Mb / în română

Teza

CZU 635.78:631.574(478)

Adobe PDF document 4.15 Mb / în română
171 pagini


Cuvinte Cheie

mărar, pătrunjel, stimulatori de creştere, ghivece, soi, solar, recoltă, eficiența economică

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 257 titluri, 6 anexe, 120 pagini text de bază, 38 tabele, 19 figuri.

Rezultatele obţinute sunt publicate în 10 lucrări ştiinţifice.

Domeniu de studiu: Științe agricole.

Scopul cercetărilor constă în studiul comparativ al diferitor metode de cultivare a mărarului şi pătrunjelului pentru frunze în vederea evidențierii elementelor tehnologice ce asigură obţinerea producţiilor înalte, de calitate superioară, eşalonate pe o perioadă cât mai lungă de timp şi economic acceptabile.

Obiectivele: Studierea particularităţilor de creştere şi de producţie a mărarului şi pătrunjelului în funcţie de soi şi metoda de cultivare în spaţii protejate; studierea aplicării concentraţiilor optime a stimulatorilor de creştere pentru accelerarea germinaţiei seminţelor de mărar şi pătrunjel; determinarea productivităţii și calității mărarului în dependenţă de epoca de semănat; stabilirea capacității optime a ghivecelor utilizate la creşterea mărarului şi pătrunjelului pentru frunze; evaluarea gradului de eficienţă a diferitor tehnologii de cultivare din punct de vedere economic.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică constă în obţinerea de date experimentale referitor la creşterea şi productivitatea mărarului şi pătrunjelului pentru frunze în funcţie de soi și metoda de cultivare în spaţii protejate; studierea unor verigi tehnologice îmbunătăţite pentru prelungirea perioadei de consum a mărarului în stare proaspătă; elaborarea recomandărilor privind cultura mărarului şi pătrunjelului în ghivece; argumentarea din punct de vedere economic a metodelor de cultivare a mărarului şi pătrunjelului pentru frunze.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată constă în modernizarea unor elemente tehnologice la cultivarea mărarului și pătrunjelului pentru frunze fapt care permite sporirea producţiei timpurii, obţinerea recoltelor competitive din punct de vedere cantitativ, calitativ şi mărirea eficienţei economice la cultivare.

Semnificația teoretică a lucrării. Datele experimentale obținute contribuie la relevarea celor mai eficiente metode de cultivare a mărarului şi pătrunjelului pentru frunze, determinarea impactului lor asupra cantității și calităţii producţiei.

Valoarea aplicativă a lucrării. Rezultatele cercetărilor permit recomandarea pentru producție, înființarea suprafețelor de mărar și pătrunjel în spații protejate (Solar, Tunel jos, Agryl) ce asigură majorarea indicilor biomorfologici și potențialul de acumulare a producției.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice.Rezultatele cercetărilor s-au implementat în condiţii de producere în G.Ţ. “P. Flocosu” din s. Cotova, r. Drochia, pe o suprafaţă de 0,3 ha şi în G.Ţ. “Gomeniuc Anatolie” din s. Rujniţa, r. Ocniţa pe o suprafaţă de 0,1 ha. Se utilizează în procesul didactic la catedra Legumicultură, UASM.

Cuprins


1. PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE, ECOLOGICE ŞI TEHNOLOGICE DE CULTIVARE A MĂRARULUI ŞI PĂTRUNJELULUI PENTRU FRUNZE 1.1. Mărarul
 • 1.1.1. Originea, aria de răspândire şi importanţa cultivării mărarului
 • 1.1.2. Particularităţile biologice ale mărarului
 • 1.1.3. Particularităţile ecologice ale mărarului

1.2. Pătrunjelul
 • 1.2.1. Originea, aria de răspândire şi importanţa cultivării pătrunjelului
 • 1.2.2. Particularităţile biologice ale pătrunjelului
 • 1.2.3. Particularităţile ecologice ale pătrunjelului

1.3. Factorii și metodele de cultivare a mărarului şi pătrunjelului pentru frunze

1.4. Concluzii la capitolul 1

2. OBIECTE, METODE ŞI CONDIŢII DE CERCETARE

 • 2.1. Obiecte de cercetare
 • 2.2. Metode de cercetare
 • 2.3. Organizarea şi amplasarea experienţelor
 • 2.4. Condiţiile efectuării cercetărilor
 • 2.5. Agrotehnica aplicată în experienţe
 • 2.6. Concluzii la capitolul 2

3. OPTIMIZAREA METODELOR DE SPORIRE A PRODUCŢIEI DE MĂRAR ŞI PĂTRUNJEL PENTRU FRUNZE
 • 3.1. Studierea şi încercarea soiurilor de mărar şi pătrunjel
 • 3.1.1. Studierea şi încercarea soiurilor de mărar
 • 3.1.2. Studierea şi încercarea soiurilor de pătrunjel
 • 3.2. Acţiunea stimulatorilor de creştere la germinaţia seminţelor de mărar şi pătrunjel
 • 3.2.1. Germinaţia seminţelor de mărar în prezenţa stimulatorilor de creştere
 • 3.2.2. Germinaţia seminţelor de pătrunjel în prezenţa stimulatorilor de creştere
 • 3.3. Producerea mărarului şi pătrunjelului în cultura timpurie
 • 3.3.1. Cultivarea mărarului în teren protejat
 • 3.3.2. Cultivarea pătrunjelului în teren protejat
 • 3.4. Cultivarea mărarului cu diferite epoci de semănat în teren neprotejat
 • 3.5. Cultivarea mărarului şi pătrunjelului în ghivece
 • 3.5.1. Cultivarea mărarului în ghivece
 • 3.5.2. Cultivarea pătrunjelului în ghivece
 • 3.6. Eficienţa economică a metodelor de cultivare a mărarului şi pătrunjelului pentru frunze
 • 3.7. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI