Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Influenţa mijloacelor specifice asupra dinamicii formei sportive a halterofililor de performanţă în ciclul anual de pregătire


Autor: Ulăreanu Marius Viorel
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2013
Conducător ştiinţific: Valeriu Jurat
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
Instituţia: Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
CSS: D 40-13.00.04
Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport

Statut

Teza a fost susţinută pe 27 decembrie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 14 iunie 2013

Autoreferat

Adobe PDF document1.65 Mb / în română

Cuvinte Cheie

antrenament, competiţie, efort fizic, forma sportivă, mijloace specifice, planificare, periodizare, pregătire fizică, pregătire tehnică, performanţă

Adnotare

Structura tezei: Introducere, 3 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 232 titluri, 141 pagini în partea fundamentală, 36 tabele, 2 scheme, 41 figuri, 9 formule şi 22 de anexe. Rezultatele obţinute sunt publicate în 20 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu – pedagogie

Scopul studiului constă în eficientizarea aplicării mijloacelor specifice asupra dinamicii formei sportive în pregătirea halterofililor de performanţă Obiectivele lucrării:

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică constă în faptul că cercetarea în cauză propune sistematizarea şi eficientizarea aplicării mijloacelor specifice asupra dinamicii formei sportive în pregătirea halterofililor de performanţă.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată în domeniu, constă în aplicarea fişelor de antrenament pe perioada unui macrociclu de pregătire a halterofililor de performanţă incluşi în lotul olimpic din România, unde s-a obţinut o dinamică evidentă a performanţelor sportive la concursurile de nivel naţional şi internaţional.

Semnificaţia teoretică a lucrării constă în restructurarea metodologică a sistemului de implementare a unor conţinuturi, argumentate ştiinţific, ale planificării mijloacelor specifice în pregătirea halterofililor la nivel de performanţă superioară.

Valoarea aplicativă a lucrării o constituie posibilitatea aplicării metodologiei elaborate şi a recomandărilor practico-metodice în procesul de pregătire a halterofililor de performanţă prin influenţa mijloacelor specifice asupra dinamicii formei sportive într-un ciclu anual de antrenament.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Datele obţinute în urma investigării ştiinţifice au fost prezentate într-un şir de materiale ştiinţifice editate în culegerile conferinţelor ştiinţifice naţionale şi internaţionale din România, Moldova şi USA. Rezultatele pot fi utilizate în procesul de pregătire al halterofililor de performanţă din loturile naţionale, cluburi sportive, şcoli sportive de către specialiştii din domeniu, ca material ştiinţifico-metodic .