Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Evaluarea tratamentului cu simvastatină asupra stresului oxidativ la pacienţii supuşi angioplastiei coronariene


Autor: Dumanschi Carolina
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.06 - Cardiologie şi reumatologie
Anul:2015
Conducător ştiinţific: Victoria Ivanov
doctor habilitat, profesor cercetător, Instituţia Medico-Sanitara Publică Institutul de Cardiologie
Consultant ştiinţific: Ion Popovici
doctor habilitat, profesor cercetător
Instituţia: Instituţia Medico-Sanitara Publică Institutul de Cardiologie

Statut

Teza a fost susţinută pe 16 octombrie 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 decembrie 2015

Autoreferat

Adobe PDF document0.73 Mb / în română

Teza

CZU 616.132.2-089.844+615.272.4

Adobe PDF document 3.05 Mb / în română
173 pagini


Cuvinte Cheie

statine, angioplastie coronariană percutanată, restenoză, stres oxidativ, evenimente cardiovasculare majore

Adnotare

Lucrarea este expusă pe 173 pagini şi constă din întroducere, 4 capitole, concluzii, recomandări practice, bibliografie cu 195 surse. Materialul ilustrativ include 42 de tabele şi 24 figuri. Rezultatele obţinute sunt publicate în 14 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: cardiologie.

Scopul: Evaluarea eficacităţii statinelor în prevenirea şi tratamentul alterărilor coronariene în urma procedurilor intervenţionale cu implant de stent. Obiectivele lucrării: Determinarea markerilor alterării miocardului după angioplastia coronariană. Dinamica markerilor stresului oxidativ, disfuncţiei endoteliale şi inflamaţiei în perioada imediată şi la distanţă de la angioplastia coronariană (PCI). Aprecierea efectelor diferitor doze şi modalităţi de administrare a statinelor precum şi a tipului de stent utilizat (metalic sau farmacologic activ) asupra markerilor stresului oxidativ, disfuncţiei endoteliale şi inflamaţiei. Evaluarea evenimentelor cardiovasculare majore în perioada imediată şi la distanţă de la angioplastia coronariană.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: Au fost obţinute informaţii suplimentare despre mecanismele patogenetice ale alterărilor vasculare provocate de angioplastia coronariană, rolul stresului oxidativ şi inflamaţiei în evoluţia acestui proces. Pentru prima dată în ţara noastră a fost studiată posibilitatea protecţiei periprocedurale vasculare şi miocardice cu diferite scheme, doze şi modalităţi de administrare a statinelor, inclusiv local (stent acoperit cu statine).

Problema ştiinţifică soluţionată: Angioplastia coronariană este însoţită de creşterea nivelului parametrilor stresului oxidativ, de activarea inflamaţiei şi a disfuncţiei endoteliale.

Semnificaţia teoretică: Au fost obţinute evidenţe privind efectul pozitiv al statinelor asupra stresului oxidativ, parametrilor inflamaţiei şi disfuncţiei endoteliale, precum şi asupra evenimentelor cardiovasculare majore

Valoarea aplicativă a lucrării: Dozele mari de simvastatină, 80 mg administrate cu 12 ore până la angioplastie precum şi acţiunea locală a acesteia, sunt mai eficiente în reducerea stresului oxidativ şi dezvoltarea inflamaţiei decât dozele mici.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: Rezultatele studiului au fost aprobate ca valoare ştiinţifică şi implementate în activitatea curativă curentă a IMSP Institutul de Cardiologie.

Cuprins


1. STRESUL OXIDATIV DUPĂ INTERVENŢIILE CORONARIENE PERCUTANATE. MECANISMELE PLEIOTROPIEI SIMVASTATINEI
 • 1.1. Angioplastia coronariană: aspecte generale. Complicaţiile angioplastiei coronariene
 • 1.2. Stresul oxidativ şi implicarea lui în patologia cardiovasculară
 • 1.3. Statinele şi mecanismele acţiunilor pleiotrope, inclusiv antioxidante
 • 1.4. Generaţiile noi de stenturi. Noile aşteptări privind diminuarea complicaţiilor după angioplastia coronariană
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIALE ŞI METODE DE CERCETARE
 • 2.1. Materialul şi designul cercetării
 • 2.2. Metodele de cercetare utilizate în studiu
 • 2.3. Particularităţile evoluţiei parametrilor biochimici şi instrumentali în lotul general de studiu
 • 2.4. Medicaţia administrată şi complianţa la tratament în loturile de studiu
 • 2.5. Parametrii instrumentali utilizaţi în lotul general de studiu
 • 2.6. Concluzii la capitolul 2

3 INFLUENŢA SIMVASTATINEI ASUPRA PARAMETRILOR STRESULUI OXIDATIV, DISFUNCŢIEI ENDOTELIALE ŞI INFLAMAŢIEI ÎN DEPENDENŢĂ DE DOZA ADMINISTRATĂ
 • 3.1. Caracteristica generală a loturilor de studiu
 • 3.2. Particularităţile parametrilor biochimici în raport cu doza simvastatinei
 • 3.3. Evoluţia parametrilor stresului oxidativ şi a disfuncţiei endoteliale
 • 3.4. Dinamica markerilor inflamaţiei în funcţie de doza simvastatinei
 • 3.5. Incidenţa evenimentelor cardiovasculare în diferite scheme de administrare a simvastatinei
 • 3.6. Concluzii la capitolul 3

4. APRECIEREA PARAMETRILOR STRESULUI OXIDATIV, DISFUNCŢIEI ENDOTELIALE ŞI INFLAMAŢIEI ÎN DEPENDENŢĂ DE TIPUL, PRESIUNEA DE UMFLARE ŞI LUNGIMEA STENTULUI IMPLANTAT
 • 4.1. Caracteristica loturilor de studiu
 • 4.2. Particularităţile parametrilor lipidici în funcţie de stentul utilizat
 • 4.3. Evoluţia markerilor stresului oxidativ, disfuncţiei endoteliale şi inflamaţiei
 • 4.4. Rata evenimentelor cardiovasculare majore în dependenţă de stentul utilizat
 • 4.5. Dinamica markerilor stresului oxidativ, disfuncţiei endoteliale şi inflamaţiei în funcţie de presiunea de umflare a stentului
 • 4.6. Evoluţia parametrilor stresului oxidativ, disfuncţiei endoteliale şi inflamaţiei în funcţie de lungimea stentului
 • 4.7. Concluzii la capitolul 6

SINTEZA REZULTATELOR OBŢINUTE 110
CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI