Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2005 / iunie /

Aspecte clinico-hemodinamice şi biochimice la pacienţii cu hipertensiune arterială şi obezitate şi influenţa β-adrenoblocantului selectiv Nebivolol


Autor: Viorica Ochişor
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.06 - Cardiologie şi reumatologie
Anul:2005
Conducător ştiinţific: Valeriu Revenco
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 10 iunie 2005 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 septembrie 2005

Autoreferat

Adobe PDF document0.40 Mb / în română

Cuvinte Cheie

hipertensiune arterială, obezitate, insulinorezistenţă, dislipidemie, Nebivolol

Adnotare

Au fost examinaţi 119 pacienţi cu hipertensiune arterială gradul I-II în asociere cu obezitatea: 52 (43,7 %) bărbaţi şi 67 (56,3 %) – femei, în vârstă de la 30 la 65 ani (vârsta medie 49 ± 0,6 ani).

Evaluarea complexă a pacienţilor a relatat că grupul de pacienţi hipertensivi în asociere cu obezitatea este neomogen: la 52,9% a fost constatată insulinorezistenţă (22,7% – diabet zaharat tip II; 12,6 % – toleranţă alterată la glucoză; 17,6% – valori glicemice în limitele normei în asociere cu hiperinsulinemie), la 47,1% nu s-au notat modificări ale spectrului glucidic. În continuare pacienţii au fost examinaţi în funcţie de prezenţa insulinorezistenţei.

Indicii clinico-hemodinamici iniţiali nu variau semnificativ în grupele de pacienţi cu insulinorezistenţă şi fără insulinorezistenţă. S-a observat frecvenţa mai înaltă a obezităţii de tip abdominal, manifestată prin valori semnificativ mai înalte ale raportului perimetrul talie/perimetrul şold şi a perimetrului taliei la pacienţii cu insulinorezistenţă, în timp ce indicele masei corporale nu varia semnificativ în ambele grupuri.

S-a constatat că la pacienţii cu hipertensiune arterială şi obezitate prezenţa insulinorezistenţei se asociază mai frecvent cu dislipidemie, manifestată prin reducerea HDL-colesterolului şi creşterea LDL-colesterolului şi trigliceridelor, raporturilor colesterol-total/HDL-colesterol, LDL-colesterol/HDL-colesterol, ceea ce presupune un indice sporit de aterogenitate.

La pacienţii cu insulinorezistenţă au fost evidenţiaţi 7 factori de risc ai stilului de viaţă: alimentaţia abuzivă preponderent în orele serii, consumul exagerat de lichide, alimentaţia nelimitată în grăsimi animaliere, deficitul cronic de somn, abuzul de alcool, consumul nelimitat de produse făinoase şi tabagismul.

S-a constatat că efectul antihipertensiv al Nebivololului este influenţat de durata tratamentului. Astfel, efectul antihipertensiv în test acut a fost constatat în 22,2% din cazuri, în tratamentul timp de 1 lună – în 51,2% din cazuri şi după 3 luni – în 58,1% din cazuri. Administrarea Nebivololului 5mg timp de 3 luni a demonstrat reducerea semnificativă a frecvenţei contracţiilor cardiace cu 13,0 ± 0,7 b/min (p<0,001); tensiunii arteriale sistolice – cu 18,3 ± 0,6 mmHg (p< 0,001) şi tensiunii arteriale diastolice – cu 11,6 ± 0,6 mmHg (p<0,001) şi a crescut în timpul testului cu efort fizic volumul total de lucru cu 154,9 Wt (p<0,01).

Cuprins


CAPITOLUL I. Revista literaturii (Hipertensiunea arterială şi obezitatea în cadrul sindromului metabolic şi tratamentul cu Nebivolol)
 • 1.1. Date istorilce. Criterii de apreciere a sindromului metabolic
 • 1.2. Hipertensiunea arterială - o manifestare a sindromului metabolic
 • 1.3. Obezitatea – factor de risc şi componentă a sindromului metabolic
 • 1.4. Dislipidemia – particularităţi în hipertensiunea arterială asociată cu obezitatea
 • 1.5. Alte componente ale sindromului metabolic
 • 1.6. Insulinorezistenţa. Cauze şi mecanisme de dezvoltare. Metode de apreciere
 • 1.7. Rolul disfuncţiei endoteliale în dezvoltarea hipertensiunii arteriale în cadrul sindromului metabolic
 • 1.8. Aspecte ale acţiunii Nebivololului - β-adrenoblocant selectiv cu acţiune vasodilatatoare

CAPITOLUL II. Material şi metode
 • 2.1. Caracteristica materialului clinic
 • 2.1.1. Caracteristica generală a lotului studiat
 • 2.2. Metodele investigaţiei
 • 2.2.1. Anchetarea
 • 2.2.2. Examenul clinic
 • 2.2.3. Metode instrumentale
 • 2.2.4. Metode de laborator
 • 2.3. Metode de prelucrare statistică

CAPITOLUL III. Rezultatele studiului
 • 3.1. Tulburările caracteristice pacienţilor cu hipertensiune arterială în asociere cu obezitatea
 • 3.1.1. Aspecte clinico-hemodinamice la pacienţii cu hipertensiune arterială şi obezitate
 • 3.1.2. Particularităţile spectrului glucidic şi frecvenţa insulinorezistenţei la pacienţii hipertensivi obezi
 • 3.1.3. Particularităţile antropometriei la pacienţii cu hipertensiune arterială şi obezitate
 • 3.1.4. Particularităţile dereglărilor metabolice dependente de tipul obezităţii
 • 3.1.5. Factorii de risc caracteristici pacienţilor hipertensivi obezi
 • 3.1.6. Aspecte ale spectrului lipidic la pacienţii hipertensivi obezi
 • 3.1.7. Particularităţile unor indici biochimici şi hemoreologici la hipertensivii obezi
 • 3.1.8. Unele caracteristici ale examenului ECO CG la pacienţii cu hipertensiune arterială în asociere cu obezitatea
 • 3.1.9.Caracteristica examenului ECG la pacienţii cu hipertensiune arterială în asociere cu obezitatea
 • 3.1.10. Particularităţi ale testului de efort la pacienţii cu hipertensiune arterială în asociere cu obezitatea
 • 3.2. Tratamentul cu Nebivolol la pacienţii cu hipertensiune arterială în asociere cu obezitatea
 • 3.2.1. Dinamica indicilor hemodinamici pe fondal de tratament
 • 3.2.2. Eficienţa antihipertensivă a Nebivololului la pacienţii cu hipertensiune arterială în asociere cu obezitatea
 • 3.2.3. Dinamica ECG pe fondal de tratament
 • 3.2.4. Indicii remodelării miocardului pe fondal de monoterapie cu Nebivolol
 • 3.2.5. Particularităţile testului de efort fizic pe fondal de terapie de durată
 • 3.2.6. Aspecte ale spectrului glucidic la pacienţii hipertensivi obezi pe fondal de tratament
 • 3.2.7. Aspecte ale spectrului lipidic la pacienţii hipertensivi obezi pe fondal de tratament
 • 3.2.8. Reacţiile adverse constatate la pacienţii cu hipertensiune arterială în asociere cu obezitatea pe fondal de tratament de durată cu Nebivolol