Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Lambourile pe vasele perforante ale gambei în tratamentul defectelor tisulare


Autor: Feghiu Leonid
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.22 - Ortopedie şi traumatologie
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Grigore Verega
doctor habilitat, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Boris Topor
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 3 decembrie 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 25 februarie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document0.62 Mb / în română

Cuvinte Cheie

lambou perforant, lambou corticoperiosteocutanat, vase perforante, gambă, ultrasonografie Doppler, angiosom, perfarosom

Adnotare

Lucrarea este expusă pe 136 pagini de text dactilografiat, include 16 tabele şi 76 figuri, constă din întroducere şi 5 capitole, sinteza rezultatelor obţinute, concluzii, recomandări practice, include 211 de referinţe, 12 anexe. Rezultatele obţinute sunt publicate în 15 lucrări ştiinţifice. Au fost obținute 2 brevete de invenție, o medalie de bronz.

Domeniul de studiu. Studiul a inclus 101 pacienţi cu defecte tisulare la nivelul membrelor inferioare tratați în Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie.

Scopul și obiectivele lucrării. A vizat evidenţierea potenţialului donator al suprafeţei laterale şi posterioare a gambei în vederea modelării lambourilor vascularizate în baza vaselor perforante precum şi a potenţialului osteogenic al lamboului corticoperiosteocutanat recoltat de pe suprafaţa anterioară a tibiei.

Aprecierea impactului intervenţiilor reconstructive cu lambouri perforante ridicate de la nivelul gambei asupra rezultatelor funcţionale, estetice şi a calităţii vieţii pacienţilor.Noutatea și originalitatea științifică. A fost dovedit în studiile anatomice, relațiile interperforante cu corticoperiostul tibial, ce a permis în premieră de a recolta lamboul perforant tibial posterior corticoperiosteocutanat (LPTPC). A fost realizată plastia cu lambou perforant tendinofasciocutanat peroneal (LPTFP).

Problema științifică importantă soluționată în lucrare. Problema științifică soluționată în teză constă în determinarea intervalelor preferențiale de apariție a vaselor perforante ale gambei ce a generat implementarea și perfectărea a noi tehnici chirurgicale importante pentru știința și practica medicală.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării. Au fost studiate particularităţile anatomice ale vaselor perforante originare din cele 3 artere majore ale gambei care a fost comparate cu studiul doppler în vederea aprecierii veridicității examenului Doppler preoperator în chirurgia lambourilor perforante. S-a descris și demonstrat utilitatea LPTPC în rezolvarea defectelor tisulare cu implicarea osului tibial.

Implementarea rezultatelor științifice. Procedeele de recoltare a LP sunt implementate în practica medicală a secţiei de Chirurgie septică, plastică și reparatorie a Instituţiei Medico-Sanitare Publice Spitalul Clinic Traumatologie şi Ortopedie, secţia Traumatologie Septică a Institutului Medicină de Urgenţă.

Cuprins


1. UTILITATEA LAMBOULUI PERFORANT ÎN TRATAMENTUL DEFECTELOR TISULARE
 • 1.1. Concepte moderne în tratamentul defectelor tisulare ale gambei
 • 1.2. Evoluţia lambourilor perforante
 • 1.3. Clasificarea şi nomenclatura lambourilor perforante
 • 1.4. Particularităţi de vascularizaţie a lamboului perforant
 • 1.5. Particularităţile hemodinamice a lambourilor perforante
 • 1.6. Determinatele fluxului sangvin la nivelul unui lambou perforant
 • 1.7. Regiuni donatorii de lambouri perforante la nivelul gambei
 • 1.8. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIALE ŞI METODE DE CERCETARE
 • 2.1. Studiul anatomic al vaselor .perforante ale gambei
 • 2.1. Studiul vaselor perforante ale gambei prin ultrasonografia Doppler
 • 2.2. Studiul clinic
 • 2.3. Metodele de apreciere a impactului intervenţiilor reconstructive cu lambouri perforante ridicate de la nivelul gambei asupra performanţelor fizice, calităţii vieţii pacienţilor şi a rezultatelor estetice
 • 2.4. Metodele de procesare statistică a materialului obţinut
 • 2.5. Concluzii la capitolul

3. REZULTATELE STUDIULUI ANATOMIC ŞI A ULTRASONOGRAFIEI DOPPLER A VASELOR PERFORANTE ALE GAMBEI
 • 3.1. Rezultatele studiului anatomic
 • 3.2. Rezultatele ultrasonografiei Doppler
 • 3.3. Analiza comparativă a caracteristicilor anatomice ale vaselor perforante ale gambei obținute în studiul cadaveric cu cele ale ultrasonografiei Doppler
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

4. INTERVENŢIILE RECONSTRUCTIVE A DEFECTELOR TISULARE ALE GAMBEI ŞI PICIORULUI CU LAMBOURI RECOLTATE PE VASELE PERFORANTE
 • 4.1. Caracteristica eşantionului general de studiu
 • 4.2. Reconstrucţia defectelor tisulare ale gambei și piciorului cu LPTP
 • 4.3. Reconstrucţia defectelor tisulare ale gambei și piciorului cu LP
 • 4.4. Concluzii la capitolul 4

5. REZULTATELE CLINICE ALE INTERVENŢIILOR RECONSTRUCTIVE CU LAMBOURI MODELATE ÎN BAZA VASELOR PERFORANTE ALE GAMBEI
 • 5.1.Rezultatele clinice ale intervenţiilor reconstructive cu lambouri modelate în baza vaselor perforante ale gambei
 • 5.2. Rezultatele intervențiilor reconstructive cu lambouri ridicate în baza PTP
 • 5.3.Rezultatele intervențiilor reconstructive cu lambouri ridicate în baza PP
 • 5.4. Evaluarea utilităţii ultrasonografiei Doppler în planificarea lambourilor modelate în baza vaselor perforante ale gambei
 • 5.5. Evaluarea efectelor intervenţiilor reconstructive cu lambouri modelate în baza perforantelor gambei asupra performanţelor fizice, criteriilor estetice şi a calităţii vieţii pacienților
 • 5.6. Concluzii la capitolul 5
SINTEZA REZULTATELOR OBŢIN