Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2015 /

Teze, decembrie 2015

Teze [29]

Gr Denumire Domeniu Data aprobării
D Evaluarea statusuli microbian la carcasele de bovine, ovine şi porcine în funcţie de condiţiile şi perioada de păstrare medicină veterinară 22.12.2015
16.00.03 - Microbiologie, virusologie, epizootologie, micologie şi imunologie veterinară
D Valorificarea sistemului indicaţiilor geografice în contextul dezvoltãrii europene a Republicii Moldova economie 22.12.2015
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Particularităţile psihologice ale copiilor cu dizabilități mintale ușoare din perspectiva diverselor modele de educație psihologie 22.12.2015
19.00.10 - Psihologie specială
D Marketingul inovaţional în activitatea de art-buissnes: direcţi şi posibilitãþi de aplicare economie 22.12.2015
08.00.06 - Marketing; logistică
D Contabilitatea investiţiilor imobiliare economie 22.12.2015
08.00.12 - Contabilitate; audit; analiză economică
D Reabilitarea chirurgicală a pacientelor cu cancer al glandei mamare supuse tratamentului complex medicină 22.12.2015
14.00.15 - Anatomie patologică
D Tratamentul microneurochirurgical al anevrismelor saculare de circulaţie anterioară a poligonului Willis medicină 22.12.2015
14.00.28 - Neurochirurgie
D Variantele clinice și unele aspecte patogenice ale manifestărilor algice în boala Parkinson (studiu clinic, fiziologic) medicină 22.12.2015
14.00.13 - Neurologie
DH Tratamentul complex la pacienții cu parodontită cronică și edentații medicină 22.12.2015
14.00.21 - Stomatologie
D Formarea inițială a viitorilor învățători prin utilizarea tehnologiilor informaționale și comunicațiilor pedagogie 22.12.2015
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Repere metodologice ale elaborării şi implementării softwarelor educaţionale din perspectiva formării competenţelor transversale la informatică pedagogie 22.12.2015
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Cercetarea grupoizilor topologici cu unități multiple fizică-matematică 22.12.2015
01.01.04 - Geometrie şi topologie
D Spectroscopia optică a sticlelor calcogenice (As4S3Se3)1-xSnx fizică-matematică 22.12.2015
01.04.10 - Fizica şi ingineria semiconductorilor
D Particularităţile de diagnostic şi optimizarea managementului terapeutic în epilepsiile copiilor de vîrstă mică medicină 22.12.2015
14.00.13 - Neurologie
D Subrealizarea şcolarã a adolescenţilor contemporani în contextul schimbării sociale psihologie 22.12.2015
19.00.05 - Psihologie socială
D Formarea competenţei socio-culturale a studenţilor în baza textelor din presa de limbă germană pedagogie 22.12.2015
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Pictura monumentală din Basarabia și RSS Moldovenească studiul artelor, culturologie 22.12.2015
17.00.04 - Arte vizuale (cu specificarea: arta plastică, decorativă, aplicată)
D Regimul juridic al activităţii de transport auto în Republica Moldova drept 22.12.2015
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Dezvoltarea comunicării la copiii cu deficienţe multiple pedagogie 22.12.2015
13.00.03 - Pedagogie specială
D Securitatea națională a Republicii Moldova în contextul democratizării societăţii: aspecte politico-informaționale ştiinţe politice 22.12.2015
23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
D Efectele simvastatinei asupra inflamației sistemice și evenimentelor cardiovasculare majore inerente angioplastiei coronariene medicină 22.12.2015
14.00.06 - Cardiologie şi reumatologie
D Evaluarea tratamentului cu simvastatină asupra stresului oxidativ la pacienţii supuşi angioplastiei coronariene medicină 22.12.2015
14.00.06 - Cardiologie şi reumatologie
D Laserterapia neinvazivă în afecţiunile inflamatorii cronice ale colului uterin medicină 22.12.2015
14.00.01 - Obstetrică şi ginecologie
D Repere psihopedagogice ale Leadershipului educațional pedagogie 22.12.2015
13.00.01 - Pedagogie generală
D Biotehnologia cultivării sursei de antioxidanți – cianobacteria Nostoc linckia biologie 22.12.2015
03.00.23 - Biotehnologie
D Efectul Apifitostimulinului asupra unor indici fiziologici, biochimici și productivi la caprele periparturiente și progenitura lor biologie 22.12.2015
03.00.13 - Fiziologia omului şi animalelor
D Prevenirea şi combaterea nihilismului juridic în cadrul societăţii contemporane drept 22.12.2015
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
D Viziunile profetice bizantine în textele narative din ţările române (sec. XV-XVI) istorie 22.12.2015
07.00.02 - Istoria românilor (pe perioade)
D Marii demnitari ai Țării Moldovei în domnia lui Ștefan cel Mare (1457-1504) istorie 22.12.2015
07.00.02 - Istoria românilor (pe perioade)