Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2016 / martie /

Studiu comparativ privind obiceiurile, tradiţiile şi sărbătorile calendaristice ale bulgarilor din Republica Moldova


Autor: Covalov Alexandr
Gradul:doctor în istorie
Specialitatea: 07.00.07 - Etnologie, antropologie culturală şi istorică
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Veaceslav Stepanov
doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul Patrimoniului Cultural
Instituţia: Institutul Patrimoniului Cultural

Statut

Teza a fost susţinută pe 4 martie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 21 aprilie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document0.55 Mb / în română
Adobe PDF document0.66 Mb / în rusă

Teza

CZU 398.3(=163.2) (478) (043.3)

Adobe PDF document 1.88 Mb / în rusă
198 pagini


Cuvinte Cheie

ritualuri calendaristice, bulgarii din Republica Moldova, sărbători populare, folclor ritual, obicei, ritual, credinţă populară

Adnotare

Structura tezei: Introducere, trei capitole, Concluzii generale şi recomandări, Bibliografie din 223 de titluri, 5 anexe. Text de bază – 150 de pagini.

Publicaţii: Rezultatele obţinute sunt publicate în 22 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: etnologie.

Scopul cercetării: Caracteristica tipologică-structurală şi istorică-comparativă a sărbătorilor şi obiceiurilor calendaristice ale etniei bulgare din Republica Moldova.

Obiectivele tezei: dezvăluirea structurii întregului ciclu anual de sărbători şi obiceiuri calendaristice ale etniei bulgare din Republica Moldova, precum și a semanticii obiceiurilor și a schimbărilor interioare care s-au produs pe parcurs; evidenţierea specificului terminologiei respective și a folclorului ce ține de aceste tradiții.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Pentru prima dată s-a făcut încercarea de a prezenta întreg ciclul anual de sărbători și obiceiuri calendaristice ale bulgarilor din Republica Moldova; de a scoate în relief trăsăturile generale și locale; de a confrunta datele obținute de noi cu cele analogice înregistrate în localitățile «mame» din Bulgaria.

Problema ştiinţifică soluţionată rezidă în faptul că a fost dezvăluită structura sistemului de obiceiuri, tradiții și sărbători calendaristice ale etniei bulgare din Republica Moldova; în consecință, s-a ajuns la cercetarea istorică-comparativă a acestuia, ceea ce ne-a permis să stabilim locul complexului în contextul culturii spirituale a poporului bulgar, precum și în domeniul patrimoniului cultural al țării noastre.

Semnificaţia teoretică a rezultatelor. Materialele care se pun în circulație ştiinţifică vor aduce o anumită contribuţie în procesul de studiere a culturii tradiţionale a poporului bulgar în ansamblu şi în continuare vor stimula desfășurarea cercetărilor științifice în domeniul culturii spirituale a etniilor și grupurilor etnice conlocuitoare din Republica Moldova.

Valoarea aplicativă a studiului. Rezultatele obținute pot fi utilizate la elaborarea unor cursuri speciale de etnologie, etnolingvistică, dialectologie şi folclor bulgăresc pentru instituţiile de învăţământ superior.

Implementarea rezultatelor cercetării este posibilă la întocmirea manualelor pentru școlile cu un contingent de elevi de etnie bulgară la obiectul „Istoria, cultura şi tradiţiile poporului bulgar”.

Cuprins


1. ИЗУЧЕНИЕ КАЛЕНДАРНОЙ ОБРЯДНОСТИ БОЛГАР РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА В XIX – НАЧ. XXI ВВ.
  • 1.1. Традиционный болгарский народный календарь: его изучение и состав
  • 1.2. Календарная обрядность болгар Республики Молдова в источниках и научной литературе
  • 1.3. Выводы по главе 1.

2. КАЛЕНДАРНАЯ ОБРЯДНОСТЬ БОЛГАР РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
  • 2.1. Методология исследования календарной обрядности болгар Республики Молдова
  • 2.2. Зимние праздники, обряды и обычаи
  • 2.3. Летние праздники, обряды и обычаи.
  • 2.4. Выводы по главе 2

3. СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КАЛЕНДАРНОЙ ОБРЯДНОСТИ БОЛГАР РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА И РЕСПУБЛИКИ БОЛГАРИЯ
  • 3.1. Сравнительно-историческая характеристика календарной обрядности болгар на примере «материнских» и «дочерних» поселений
  • 3.2. Рудименты дохристианских народных представлений болгар Республики Молдова и Республики Болгария в некоторых календарных праздниках и обрядах
  • 3.3. Выводы по главе 3

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ