Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Stepanov Veaceslav, doctor habilitat, profesor cercetătorStepanov Veaceslav, doctor habilitat, profesor cercetător


Instituţia:Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Abilitare:1 ianuarie 2005, nr.882
Specialităţi abilitate: 07.00.07 - Etnologie, antropologie culturală şi istorică

Teze aprobate [3]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Studiu comparativ privind obiceiurile, tradiţiile şi sărbătorile calendaristice ale bulgarilor din Republica Moldova 07.00.07 IPC conducător 21.04.2016
D Identitatea etnică şi formarea ei la copii şi adolescenţi în şcolile cu limba rusă de instruire din municipiul Chişinău 07.00.07 IPC conducător 23.05.2012
D Problema păstrării şi dezvoltării identităţii etnice a generaţiei tinere de bulgari din Republica Moldova la etapa contemporană 07.00.07 IPC conducător 24.02.2011