Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Stepanov Veaceslav, doctor habilitat, conferenţiar cercetătorStepanov Veaceslav, doctor habilitat, conferenţiar cercetător


Instituţia:Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Abilitare:1 ianuarie 2005, nr.882
Specialităţi abilitate: 07.00.07 - Etnologie, antropologie culturală şi istorică

Teze în examinare [1]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Identitatea etnică şi formarea ei la copii şi adolescenţi în şcolile cu limba rusă de instruire din municipiul Chişinău 07.00.07 IPC conducător 24.02.2012

Teze aprobate [1]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Problema păstrării şi dezvoltării identităţii etnice a generaţiei tinere de bulgari din Republica Moldova la etapa contemporană 07.00.07 IPC conducător 24.02.2011