Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Şofranski  Zinovia, doctor habilitat, conferenţiar universitarŞofranski Zinovia, doctor habilitat, conferenţiar universitar


Instituţia:Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Abilitare:5 noiembrie 2009, nr.944
Specialităţi abilitate: 07.00.07 - Etnologie, antropologie culturală şi istorică

Teze în examinare [1]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Identitatea etnică şi formarea ei la copii şi adolescenţi în şcolile cu limba rusă de instruire din municipiul Chişinău 07.00.07 IPC secretar CSS
conducător
Stepanov Veaceslav
24.02.2012