Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Şofranski  Zinovia, doctor habilitat, conferenţiar universitarŞofranski Zinovia, doctor habilitat, conferenţiar universitar


Instituţia:Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Abilitare:5 noiembrie 2009, nr.944
Specialităţi abilitate: 07.00.07 - Etnologie, antropologie culturală şi istorică