Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Infecţia micoplasmică în afecţiunile bronhopulmonare la copii


Autor: Neamţu Liuba
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.09 - Pediatrie
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Svetlana Şciuca
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 22 aprilie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 3 iunie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document1.34 Mb / în română

Teza

CZU 616.233/.24-002-053.2+616.98:579.88

Adobe PDF document 3.18 Mb / în română
140 pagini


Cuvinte Cheie

infecţie micopasmică respiratorie, afecţiuni bronhopulmonare, copii, imunoglobuline specifice antimicoplasmice.

Adnotare

Structura tezei: introducere, patru capitole, concluzii generale şi recomandări, surse bibliografice din 230 titluri, 6 anexe, 120 pagini text de bază, 39 figuri, 9 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 30 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: Pediatrie, pneumologie

Scopul studiului: Evaluarea particularităţilor clinico-imunologice ale infecţiei micoplasmice la copiii cu maladii bronhopulmonare pentru evidenţierea caracteristicilor evolutive şi optimizarea conduitei medicale.

Obiectivele lucrării: Studierea particularităţilor clinice şi evolutive ale infecţiei micoplasmice la copiii cu afecţiuni bronhopulmonare. Evaluarea modificărilor imunologice induse de infecţia cu Mycoplasma la copiii cu maladii bronhopulmonare. Aprecierea proceselor inflamatorii prin determinarea nivelului interleuchinelor IL2, IL4 la copii cu infecţia micoplasmică bronhopulmonară, induse de infecția la copii. Optimizarea programelor de conduita terapeutică pentru controlul infecţiei respiratorii micoplasmice la copil.

Noutatea ştiinţifică. Studiul realizat a constatat dovezi noi despre impactul infecţiei micoplasmice la copiii cu afecţiuni bronhopulmonare acute de diferită vârstă cu o frecvenţă mai înaltă la copiii de vârstă mică. Au fost prezentate caracteristicile evolutive, radiologice, imunologice în infecțiile bronhopulmonare cu Mycoplasma. Problema ştiinţifică importantă soluţionată constă în elucidarea particularităţilor procesului pulmonar inflamator-infecţios indus de Mycoplasma la copii în diferite perioade de vârstă, ceea ce a a permis elaborarea unui algoritm de conduită al pacientului cu infecția respiratorie micoplasmică.

Semnificaţia teoretică constă în elucidarea interacţiunii polivalente etiopatogenice a proceselor inflamatorii în infecțiile bronhopulmonare acute provocate de Mycoplasma. Valoarea aplicativă a lucrării: Cercetarea a permis reevaluarea abordării spectrului etiologic al pneumoniilor comunitare la copii cu atribuirea unui rol semnificativ infecţiei cu Mycoplasma spp., prin care este argumentată necesitatea administrării remediilor antibacteriene din grupul macrolidelor în afectarea bronhopulmonară de etiologie micoplasmică.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: rezultatele studiului au fost implementate în activitatea practică a specialiștilor secției Pneumologie al IMSP Institutul Mamei și Copilului, cu contribuție la diagnosticul etiologic al pneumoniilor micoplasmice, precum și în protocoale clinice.

Cuprins


1. ROLUL INFECŢIEI MICOPLASMICE ÎN AFECŢIUNILE BRONHOPULMONARE LA COPII
 • 1.1 Importanţa etiopatogenică a Mycoplasma spp. în morbiditatea respiratorie a copilului
 • 1.2 Sindroame clinice în infecţia micoplasmică la copii
 • 1.3 Caracteristicile reacţiilor imune specifice ale infecţiei micoplasmice
 • 1.4 Particularităţile răspunsului imun umoral și a citokinelor proinflamatorii în infecţia cu Mycoplasma la copii cu maladii ale sistemului respirator
 • 1.5. Conduita terapeutică infecţiei respiratorii micoplasmice la copii
 • 1.6. Concluzii la capitolul 1

2. METODOLOGIA CERCETĂRII
 • 2.1 Metoda de formare și selectarea materialului de studiu
 • 2.2 Metode de diagnostic utilizate în cadrul studiului
 • 2.3 Metodologia prelucrării statistice a rezultatelor
 • 2.4 Concluzii la capitolul 2

3. PARTICULARITĂŢILE CLINICE ŞI EXPLORATIVE ÎN INFECŢIA MICOPLASMICĂ LA COPIII CU AFECŢIUNI BRONHOPULMONARE
 • 3.1 Caracteristica generală a grupului de studiu
 • 3.2 Diagnosticul etiologic al infecţiei bronhopulmonare micoplasmice la copii
 • 3.3 Prezentarea clinică a infecției micoplasmice la copii cu maladii bronhopulmonare
 • 3.4 Caracteristica modificărilor hematologice în infecţia micoplasmică la copii cu pneumonie
 • 3.5 Particularităţile imagistice în infecţia micoplasmică la copii cu afecţiuni bronhopulmonare
 • 3.6 Asocierea florei bacteriene la copiii cu infecţie micoplasmică bronhopulmonară
 • 3.7 Eficacitatea tratamentului cu macrolide în micoplasmoza respiratorie
 • 3.8 Algoritmul de conduită medicală al pacienților cu infecția Mycoplasma spp.
 • 3.9 Concluzii la capitolul 3

4. REACŢIILE INFLAMATORII ŞI IMUNOLOGICE ÎN INFECŢIA MICOPLASMICĂ LA COPII CU AFECŢIUNI BRONHOPULMONARE
 • 4.1 Aprecierea nivelului imunoglobulinelor A,M,G la copii în afecţiunile bronhopulmonare de etiologie micoplasmică
 • 4.2. Rolul mecanismelor reaginice în infecţiile bronhopulmonare cu Mycoplasma la copii
 • 4.3.Nivelul interleuchinelor IL2, IL4 la copii în afecţiunile bronhopulmonare la copii în infecţia micoplasmică
 • 4.4.Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI PRACTICE