Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2016 / mai /

Particularitățile morfologice ale proceselor degenerativ–distrofice din segmentul intervertebral lombar


Autor: Cociug Adrian
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.15 - Anatomie patologică
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Ieremia Zota
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Nicolae Caproş
doctor habilitat, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 18 mai 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 iulie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document1.26 Mb / în română

Teza

CZU 616.711.6-003.8

Adobe PDF document 9.19 Mb / în română
0 pagini


Cuvinte Cheie

discul intervertebral, artera vertebrală, schimbări degenerativ-distrofice

Adnotare

Structura tezei. Lucrarea este expusă pe 161 de pagini de text electronic şi include: introducere, 4 capitole, încheiere, concluzii, recomandări practice şi bibliografie (308 de surse). Teza este ilustrată cu 13 tabele, 48 de figuri, 5 anexe. Rezultatele obţinute sunt publicate în 18 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: anatomie patologică.

Scopul cercetării – evaluarea consecutivității afectării degenerativ-distrofice a discului intervertebral lombar cu stadializarea histopatologică și aprecierea modificărilor biologice (histologice si imunohistochimice) produse la nivelul segmentelor vertebrale compromise.

Obiectivele: Evidenţierea concordanţei dintre histologia modificărilor degenerative ale discurilor intervertebrale lombare şi schimbările imagistice RMN conform stadializării după Modic. Determinarea gradului și consecutivităţii afectării degenerativ-distrofice a discului și elementelor segmentelor intervertebrale lombare. Prezenţa unor corelații între aspectele histologice degenerativ-distrofice ale discurilor intervertebrale și arterele lombare colorate imunohistochimic cu CD34. Identificarea celulelor participante la manifestările inflamatorii în arterele, colorate imunohistochimic cu CD68 şi MCT și dezorganizărea fibrilară cu orceină şi impregnarea argentică.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Studiile corelative dintre RMN și histologia discului, în 80% din cazurile de hernie de disc supusă intervenţiei chirurgicale, histologic, arată modificări tipice avansate la nivelul focarului lezional, iar în modificările incipiente și medii, cu prezența fibroblastelor, pune în evidenţă caracterul regenerativ al nucleului pulpos și inelului fibros. Investigarea corelativă a arterelor lombare L1 – L5, colorate cu CD34, și a discurilor intervertebrale lombare la acest nivel, examinate histologic, prezintă indicele de corelație Pearson r=0,54, fiind interpretată ca asociație medie, care este un indiciu în diagnosticarea gradului de afectare a discului.

Problema științifică soluționată: Gradul de degenerescență a discului corelează cu stadiul examenului RMN la același nivel, și prezența unei asocieri dintre afectarea peretelui arterelor lombare cu degenerescența discului intervertebral lombar la nivelul afectat.

Semnificaţia teoretică. Studiul a confirmat utilitatea și prioritatea examenului histlogic și imunohistochimic în aprecierea gradului și consecutivitatea de afectare a discului, implicarea structurilor segmentului vertebral, și stadiul de afectarea peretelui vascular corelează cu gradul degenerescenței discului intervertebral lombar.

Valoarea aplicativă a lucrării. Rezultatele obținute în urma studiului completează cunoștiințele medicilor de specialitate, cu referire la diagnosticul, evoluția schimbărilor degenerativ-distrofice, perfectarea tacticii de tratament și profilaxie.

Implementaea rezultatelor științifice. Rezultatele studiului au fost implementate în activitatea IMSP SCTO, Laboratorul de Inginerie tisulară și culturi celulare, Banca de țesuturi și celule umane, SCM ,,Sfînta Treime”.

Cuprins


1. PARTICULARITĂȚILE ANATOMICE ŞI BIOMECANICE A COLOANEI VERTEBRALE ŞI DISCURILOR INTERVERTEBRALE
 • 1.1. Discul nemodificat
 • 1.2. Noţiuni de embriologie a coloanei vertebrale şi discurilor intervertebrale
 • 1.3. Regresia vasculară postnatală în discurile intervertebrale
 • 1.4. Structura biochimică a discurilor intervertebrale
 • 1.5. Factorii etiologici şi favorizanţi ai schimbărilor degenerative în disc
 • 1.6. Modele experimentale de boli degenerative ale discului intervertebral
 • 1.7. Modele experimentale care imită presiunea asupra coloanei vertebrale pe discurile intervertebrale simulînd locomoţia bipedă
 • 1.8. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIAL ŞI METODE DE CERCETARE
 • 2.1. Caracteristica generală a cercetării
 • 2.2. Obiectul de studiu
 • 2.3. Metodele cercetărilor ştiinţifice
 • 2.4. Prelucrarea matematică a rezultatelor
 • 2.5. Concluzii la capitolul
3. CARACTERISTICI MORFOPATOLOGICE ALE PROCESELOR DEGENERATIV-DISTROFICE ÎN DISCUL INTERVERTEBRAL LOMBAR
 • 3.1. RMN în stadializarea schimbărilor degenerativ-distrofice și a herniei de disc lombare
 • 3.2. Studierea histologică a segmentului intervertebral lombar
 • 3.2.1. Evaluarea lotului de studiu
 • 3.2.2. Prelevarea și prelucrarea materialului discal
 • 3.3. Desfășurare descriptivă a imaginei histologice la fiecare element al segmentului intervertebral
 • 3.4. Corelaţiile dintre RMN şi histologia diagnosticării precoce a leziunilor discurilor intervertebrale
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

4. DEREGLĂRILE DE CIRCULAŢIE ÎN DISCUL INTERVERTEBRAL LOMBAR
 • 4.1. Sinteza și evaluarea cazurilor incluse în studiu
 • 4.2. Mecanismul de fixare a cromogenului imunohistochimic
 • 4.3. Tehnicile de prelevare, fixare și colorare a arterelor lombare
 • 4.4. Evaluarea și descrierea histologică a arterelor lombare
 • 4.4.1. Colorarea arterelor lombare cu hematoxilin-eozină
 • 4.4.2. Colorarea peretelui vascular cu orceină și impregnarea argentică
 • 4.4.3. Colorarea imunohistochimică a arterelor lombare
 • 4.4.3.1. Evidențierea imunohistochimică cu CD34 a elementelor structurale din peretele arterelor lombare în corelaţie cu histopatologia discurilor intervertebrale lombare
 • 4.4.3.2. Prelucrarea statistică a datelor
 • 4.4.4. Colorarea imunohistochimică cu anticorpi MCT (mastocit cell tryptase)
 • 4.4.5. Colorarea imunohistochimică cu anticorpul CD68
 • 4.5. Corelaţia dintre schimbările imunohistochimice colorate cu CD34 ale arterelor lombare şi schimbările histologice ale discurilor intervertebrale lombare
 • 4.6. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMENDAȚIILE DE LA FINALUL TEZEI