Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2016 / iunie /

Peisajul în artele plastice din Moldova


Autor: Munteanu Angela
Gradul:doctor în studiul artelor, culturologie
Specialitatea: 17.00.06 - Teoria şi istoria artelor, istoria culturii şi civilizaţiei
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Tudor Stăvilă
doctor habilitat, profesor cercetător, Universitatea Tehnică a Moldovei
Instituţia: Institutul Patrimoniului Cultural

Statut

Teza a fost susţinută pe 3 iunie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 iulie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document1.11 Mb / în română

Teza

CZU 73. 047 (478)(043.2)

Adobe PDF document 14.08 Mb / în română
215 pagini


Cuvinte Cheie

peisaj, geneză, arte plastice, grafică, domeniu, gen, artişti plastici, elemente peisajere, plein-aire, perspectivă, mijloace plastice

Adnotare

Teza constă din introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografia din 294 de titluri, anexă, volum total 215 pagini, 150 – text de bază, 85 de figuri inserate în text (total 363). La tema tezei sunt publicate 11 articole ştiinţifice.

Scopul şi obiectivele de cercetare constă în studierea constituirii şi evoluţiei peisajului în artele plastice din spaţiul moldovenesc; investigarea surselor bibliografice, arhivistice şi a operelor peisajere din colecţiile de stat, personale, completarea bazei sursologice a tezei; determinarea particularităţilor evoluţiei peisajului în artele plastice din Moldova, identificarea specificului peisajului în arta medievală, în perioada modernă şi contemporană din spaţiul investigat, evaluarea şi punerea în valoare a operelor peisajere din diferite perioade, reflectarea evoluţiei peisajului în diferite curente şi stiluri.

Domeniu de studiu: 651.01 – Teoria şi istoria artelor plastice.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Prezenta lucrare este primul studiu ştiinţific aprofundat al genezei şi evoluţiei peisajului în artele plastice din Moldova.

Problema ştiinţifică soluţionată constă în reflectarea complexă şi multiaspectuală a evoluţiei peisajului, definirea specificului acestuia care ar duce la completarea unei panorame veridice a procesului artistic din Moldova. În teză sunt identificate principalele perioade ale formării peisajului în contextul dezvoltării artelor, sunt analizate lucrările şi creaţia artiştilor plastici reprezentativi care au pus bazele şi au dezvoltat acest gen de artă în Moldova. Lipsa unor cercetări de sinteză şi o analiză consecventă a lucrărilor au determinat interesul pentru această temă, care constituie o viziune panoramică a istoriei şi evoluţiei peisajului în artele plastice naţionale.

Semnificaţia teoretică a tezei. Materialele tezei şi rezultatele cercetării pot servi ca suport metodologic pentru viitoarele studii în domeniul artelor vizuale.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice şi valoarea aplicativă a tezei. Rezultatele cercetării au fost publicate în 11 articole ştiinţifice şi pot fi utilizate în procesul didactic la facultăţile de specialitate din republică şi în circuitul istoriei artelor naţionale; în calitate de suport didactic pentru instituţiile de învăţământ artistic preuniversitar şi universitar; în cadrul cursurilor de Estetică, Educaţie Plastică, Istoria Artelor. Materialele tezei sunt folosite în cadrul cursului de specialitate la Facultatea ”Urbanism şi Arhitectură” a Universităţii Tehnice din Moldova.

Cuprins


1. PEISAJUL ÎN CONTEXTUL EVOLUŢIEI ARTELOR PLASTICE
 • 1.1. Peisajul în contextul artelor plastice. Termeni şi evoluţie în timp şi în spaţiu
 • 1.2. Repere istoriografice şi baza sursologică a lucrării
 • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2. CONSTITUIREA ŞI EVOLUŢIA PEISAJULUI ÎN EPOCA PREMODERNĂ ŞI MODERNĂ DIN BASARABIA
 • 2.1. Peisajul şi simbolismul scenelor religioase
 • 2.2. Peisajul în creaţia artiştilor plastici basarabeni în anii 1887–1918
 • 2.3. Creaţia plasticienilor-peisajişti din Basarabia interbelică (1918–1940)
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. PEISAJUL CONTEMPORAN ÎN ARTELE PLASTICE DIN RSS MOLDOVENEASCĂ ŞI REPUBLICA MOLDOVA (ANII 1945–2010)
 • 3.1. Diversitatea abordării peisajului în arta plastică moldovenească în anii 1945–2010
 • 3.2. Tendinţe şi perspective în evoluţia peisajului la sfârşitul secolului XX
 • 3.3. Peisajul în viziunea plasticienilor contemporani
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI