Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2016 / iulie /

Impactul remediului BioR asupra statusului pro - antioxidant la pui broiler şi prepeliţe


Autor: Rotaru Ana
Gradul:doctor în medicină veterinară
Specialităţi: 16.00.01 - Terapie veterinara
16.00.04 - Farmacologie şi toxicologie veterinară
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Sava Bălănescu
doctor, conferenţiar universitar
Instituţia: Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 20 iulie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 6 octombrie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document1.20 Mb / în română

Teza

CZU 619:615.32:636.52/.58.033+636.59

Adobe PDF document 9.93 Mb / în română
183 pagini


Cuvinte Cheie

remediul BioR, pui broiler, prepeliţe, statusul pro – antioxidant, doză şi regim optim, marcherii endotoxicozei, metaboliţii oxidului nitric.

Adnotare

Structura tezei: introducere, 4 capitole, concluzii generale şi recomandări; 142 pagini ale textului de bază cu 33 tabele şi 24 figuri; bibliografia din 257 titluri; 18 anexe. Rezultatele sunt publicate în 25 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: Terapie, farmacologie şi toxicologie veterinară.

Scopul lucrăriiconstă în studierea impactului BioR asupra statusului pro-antioxidant la puii broiler şi prepeliţe în diferite substraturi biologice, elaborarea procedeului de ameliorare a sănătăţii, stimulare a productivităţii la puii broiler şi implementarea în producere.

Оbiective: stabilirea impactului BioR asupra sistemului pro-antioxidant la puii broiler şi prepeliţe; elaborarea regimului şi dozei optime de administrare a preparatului; elaborarea procedeului de ameliorare a sănătăţii şi stimulare a productivităţii la puii broiler.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Pentru prima dată a fost elucidat impactul remediului BioR asupra sistemului pro-antioxidant în diferite substraturi biologice la puii broiler şi prepeliţe. Au fost estimaţi parametrii marker ai endotoxicozei, ai dipeptidelor histidinice şi derivaţii oxidului nitric în diferite substraturi biologice la puii broiler şi prepeliţe. S-au elaborat procedee noi de ameliorare a sănătăţii şi stimulare a productivităţii la puii broiler şi prepeliţele puse la recondiţionare.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată în teză rezidă în elucidarea impactului BioR asupra sistemului pro-antioxidant la puii broiler şi prepeliţe, argumentarea ştiinţifică a testării multilaterale a preparatului, fapt ce a condus la elaborarea regimului şi dozei optime de administrare a acestuia la puii broiler şi prepeliţele recondiţionate, precum şi aprobarea unui procedeu de ameliorare a sănătăţii şi de stimulare a productivităţii la puii broiler.

Semnificaţia teoretică: elucidarea mecanismelor care stau la baza acţiunii BioR asupra sistemului pro-antioxidant la puii broiler şi prepeliţe, studierea particularităţilor acestui sistem la pui şi prepeliţele intacte şi elucidarea factorilor de risc în creşterea prelungită a puilor broiler.

Valoarea aplicativă: elaborarea şi aprobarea unor procedee de optimizare ale statusului pro-antioxidant la puii broiler şi prepeliţe, precum şi argumentarea utilizării lor în practica zooveterinară şi evidenţierea termenului optim de sacrificare a puilor broiler.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: s-a obţinut 1 brevet de invenţie şi au fost editate sub egida MAIA recomandări practice. Rezultatele studiului sunt utilizate în procesul didactic şi ştiinţific la Facultatea de Medicină Veterinară, Facultatea Zootehnie şi Biotehnologii a UASM.

Cuprins


1. SISTEMUL PROOXIDANT-ANTIOXIDANT, STRESUL OXIDATIV, PREVENIREA ŞI COMBATEREA LUI LA PUII BROILER ŞI PREPELIŢE
 • 1.1. Aspecte privind sistemul prooxidant (oxidant) şi stresul oxidativ
 • 1.2. Aspecte privind sistemul antioxidant
 • 1.3. Impactul stresului oxidativ asupra sănătăţii şi productivităţii animalelor
 • 1.4. Efectele remediilor bioactive asupra sistemului prooxidant-antioxidant
 • 1.5. Impactul remediului BioR asupra statusului prooxidant-antioxidant la puii broiler şi prepeliţe
 • 1.6. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIAL ŞI METODE DE CERCETARE
 • 2.1. Caracteristica generală a puilor studiaţi şi schemele de investigare
 • 2.2. Metode biochimice de studiere a sângelui şi a altor substraturi biologice
 • 2.3. Aprecierea indicilor bioproductivi, eficacităţii economice şi aspecte generale ale preparatelor BioR şi Catosal
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. EFECTELE PREPARATULI BIOR ASUPRA SĂNĂTĂŢII, STATUSULUI CLINICO-HEMATOLOGIC ŞI PARAMETRILOR SISTEMELOR PROOXIDANT ŞI ANTIOXIDANT LA PUII BROILER ŞI PREPELIŢE
 • 3.1. Impactul remediului BioR şi Catosal asupra sănătăţii şi statusului clinico-hematologic la puii broiler şi prepeliţe
 • 3.2. Acţiunea remediului BioR asupra sistemului pro-antioxidant la puii broiler şi prepeliţe
 • 3.3. Dinamica hidroperoxizilor lipidici (HPL) la puii broiler şi prepeliţe sub influenţa remediului BioR
 • 3.4. Dinamica nivelului seric al ceruloplasminei, transferinei şi fierului la puii boiler şi prepeliţe sub influenţa remediului BioR
 • 3.5. Dinamica nivelului seric al oxidului nitric, acidului uric şi magneziului la puii boiler şi prepeliţe sub influenţa remediului BioR
 • 3.6. Modificările proceselor de oxidare cu radicali liberi în serul sanguin în normă şi la administrarea remediului BioR şi Catosal
 • 3.7. Concluzii la capitolul 3

4. EFECTELE REMEDIULUI BIOR ASUPRA ENDOTOXICOZEI, STATUSULUI PRO-ANTIOXIDANT ÎN SUBSTRATURILE BIOLOGICE, PRODUCTIVITĂŢII ŞI EFICACITĂŢII LA PUII BROILER ŞI PREPELIŢE
 • 4.1. Impactul remediului BioR şi Catosal asupra unor parametri ai endotoxicozei şi ai dipeptidelor histidinice în serul sanguin la puii broiler şi prepeliţe
 • 4.2. Influenţa preparatului BioR şi Catosal asupra statusului pro-antioxidant în substraturile biologice la puii broiler
 • 4.3. Impactul BioR şi Catosal asupra unor parametri ai endotoxicozei, proceselor de oxidare cu RLO, conţinutului de ceruloplasmină, proteine totale şi albumină în substraturile biologice la puii broiler
 • 4.4. Efectele remediului BioR şi Catosal asupra dinamicii indicilor oxidului nitric în substraturile biologice la puii broiler
 • 4.5. Dinamica indicilor bioproductivi şi calitatea cărnii la puii broiler şi prepeliţe sub influenţa remediului BioR
 • 4.6. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI