Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Modele pedagogice de integrare în comunitate a copiilor cu cerinţe educative speciale


Autor: Nedal M. R. Kawafhh
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.03 - Pedagogie specială
Anul:2005
Conducător ştiinţific: Nicolae Bucun
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Consultant ştiinţific: Valentina Stratan
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 decembrie 2004 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 24 februarie 2005

Autoreferat

Adobe PDF document0.25 Mb / în română

Cuprins


CAPITOLUL I. Bazele teoretico-ştiinţifice ale educaţiei integrate
 • 1.1. Teorii şi concepţii de integrare a copiilor cu cerinţe educative speciale
 • 1.2. Abordări teoretice ale procesului de dezvoltare a copiilor cu CES
 • 1.3. Raportul dintre procesele de socializare, integrare, normalizare, incluziune
 • 1.4. Principiile educaţiei integrate
 • 1.5. Viziuni psihopedagogice în problematica educaţiei copiilor cu CES
 • 1.6. Modele de integrare a copiilor cu CES în experienţa mondială

CAPITOLUL II. Starea procesului de integrare a copiilor cu cerinţe educative speciale în moldova
 • 2.1. Etapele de dezvoltare a procesului de integrare a copiilor cu cerinţe educative speciale în R. Moldova
 • 2.2. Instituţiile pentru educaţia copiilor cu cerinţe educative speciale
 • 2.3. Starea educaţiei integrate a copiilor cu cerinţe speciale în Republica Moldova
 • 2.4. Convenţia cu privire la drepturile copilului – standard al integrării copiilor cu CES în societate

CAPITOLUL III. Impactul instituţionalizării asupra dezvoltării psihofizice a copiilor cu cerinţe educative peciale
 • 3.1. Unele caracteristici ale condiţiilor de activitate a copiilor instituţionalizaţi
 • 3.2. Resursele instituţionale – indice al stării de integrare a copiilor cu CES
 • 3.3. Procesul educaţiei şi recuperării – indice al integrării copilului instituţionalizat
 • 3.4. Dezvoltarea psihopedagogică a copiilor instituţionalizaţi – indici ai procesului de integrare în comunitate

CAPITOLUL IV. Modele psihopedagogice de sprijin a procesului de integrare a copiilor cu cerinţe speciale
 • 4.1. Strategia integrării copiilor cu CES în comunitate
 • 4.2. Formarea cadrelor didactice în sprijinul educaţiei integrate
 • 4.3. Casa de copii tip familie ca model de dezvoltare a procesului de integrare a copiilor cu CES
 • 4.4. Centrul Comunitar pentru Copii şi Tineret (CCCT) ca model de integrare în comunitate a copiilor cu CES