Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


13.00.03 – Pedagogie specială


Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţific în care se conferă gradul ştiinţific
Pedagogie (ştiinţe ale educaţiei)

Formula specialităţii
Pedagogia corecţională ca ştiinţă pedagogică prezintă esenţa li legităţile studierii, instruirii şi educaţiei copiilor cu probleme în dezvoltare, educaţie şi adaptare în vederea corecţiei deficienţelor dezvoltării lor (fizice şi psihice).Ea îşi propune cercetarea fundamentelor ştiinţifice şi metodologice ale educaţiei speciale.

Direcţii de cercetare


Specialităţi adiacente:
Specialităţi complementare:

Delimitările de specialităţi adiacente
Soluţionarea obiectivelor investigaţionale la specialitatea 13.00.03 – Pedagogia corecţională necesită utilizarea metodelor specifice unor disciplini adiacente: teoria şi metodica instruirii, teoria şi metodica învăţămîntului preşcolar, psihologia pedagogică precum şi celor complementare, ontologia şi teoria cunoaşterii, psihologia generală.

Metodele de cercetare în cadrul pedagogiei corecţionale sunt identice cu cele ale pedagogiei generale şi se îmbină în dependenţă de domeniul de aplicare. Metodele din cadrul psihologiei pedagogice permit fundamentarea psihologică a procesului investigaţional în domeniul educaţiei speciale.

Deosebirile între specialitatea „Pedagogie generală” şi „Pedagogie corecţională” se referă, în primul rînd, la subiectul cercetării. În cazul specialităţii „Pedagogie corecţională” subiectul cercetării sunt copii/persoane cu cerinţe speciale. Mai accentuate sunt deosebirile între specialitatea „Pedagogia corecţională” şi „Psihologia corecţională” prin orientarea investigaţională, prima fiind orientată preponderent spre construirea strategiilor şi tehnologiilor educaţiei speciale, ultima serveşte ca bază psihologică a procesului investigaţional în domeniul educaţiei speciale.

Teoria şi metodica învăţămîntului preşcolar studiază particularităţile educaţiei copilului de vărstă preşcolară. Specificul acestei direcţii în domeniului educaţiei preşcolare speciale rezidă în accentuarea unor particularităţi ale dezvoltării fizice şi psihice, a manifestărilor comportamentale, ale procesului de corecţie şi integrare a copiilor cu cerinţe speciale de vîrstă respectivă.

Tezele de doctorat la interferenţa specialităţii „Pedagogie corecţională” cu specialităţile adiacente enumerate mai sus, pot fi prezentate spre susţinere în Consiliul Specializat la specialitatea 13.00.03 – Pedagogie corecţională sau în Consiliul Specializat la specialitatea 13.00.01 – Pedagogie generală cu condiţia includerii în componenţa Consiliului Specializat a specialiştilor în domeniu.


Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi

Autorii
  1. Eugenia Iova, doctor, conferenţiar universitar, şefa catedrei Psihopedagogie Specială şi Asistenţă Socială
  2. Valentina Stratan, doctor, conferenţiar, catedra Psihopedagogie Specială şi Asistenţă Socială, UPS I.Creangă.
  3. Emilia Lapoşina, doctor, conferenţiar, catedra Psihopedagogie Specială şi Asistenţă Socială, UPS I.Creangă.

Recenzenţii:

  1. Catedra de Psihopedagogie Specială şi Asistenţă Socială, UPS I.Creangă.
  2. Gonciaruc Svetlana, doctor, conferenţiar, şefa CRMPP din Chişinău.
  3. Stempovschi Elena, doctoc, conferenţiar, specialist principal al MS din RM.