Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2005 / iunie /

Probleme ale contabilităţii activelor nemateriale şi materiale pe termen lung


Autor: Vasile Bucur
Gradul:doctor habilitat în economie
Specialitatea: 08.00.12 - Contabilitate; audit; analiză economică
Anul:2005
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 11 iunie 2005 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 septembrie 2005

Autoreferat

Adobe PDF document0.59 Mb / în română

Cuvinte Cheie

recunoaştere, activ, factor de producţie, activ nematerial pe termen lung, mijloace fixe, terenuri, resurse naturale, licenziar, licenţiat, durată de funcţionare utilă, termen de acţiune a titlului de protecţie, titlu de protecţie, redevenţe, titlu de proprietar, licenţa, invenţie, marca, soi de plante, activ nematerial neamortizabil, amortizare

Adnotare

Prezenta teză în forma de referat ştiinţific este dedicată examinării unui cerc vast de probleme metodologice şi cu caracter aplicativ ale contabilităţii activelor nemateriale şi materiale pe termen lung. În baza respectării legăturii cauza şi efect, primarului şi secundarului şi manifestării particularului în general sînt formulate definiţiile activului privit ca element patrimonial al întreprinderii şi activului ca factor de producţie, fapt ce permis excluderea din definiţii particulare proprietăţile comune tuturor grupelor de active, inclusiv şi de active ca factor de producţie. În acest context în scopul cognitiv şi ştiinţific sînt formulate definiţiile activelor nemateriale în curs de execuţie, activelor nemateriale în utilizare, activelor materiale pe termen lung, activelor materiale în curs de execuţie, mijloacelor fixe, terenurilor. Este fundamentată necesitatea extinderii nomenclatorului obiectelor de inventar a mijloacelor fixe în scopul determinării mai corecte a duratei de funcţionare utilă diferenţiată, soluţionării problemei capitalizării consumurilor (cheltuielilor) de reparaţie capitală, precizări consumurilor (cheltuielilor) de exploataţie. S-a formulat definiţia recunoaşterii activelor ca un procedeu ce cuprinde examinarea capacităţilor acestora, momentul de recunoaştere şi înregistrarea lor.

Respectînd cerinţele principiilor prudenţei, concordanţei, periodicităţii sînt argumentate direcţiile de perfecţionare a metodelor de evaluare iniţială a mijloacelor fixe, terenurilor, resurse lor naturale, s-a fundamentat inutilitatea reevaluării în cazurile comercializării unor mijloace fixe, expirării duratei de funcţionare utilă, în scopul „reglării profitului”.

Prima dată este expus modul de contabilizare a activelor nemateriale determinat de caracteristicile economice şi juridice privind antrenarea acestora în circuitul economic al întreprinderii prin diferite căi (creare cu forţele proprii, procurate, investite sub forma de aport în capitalul statutar, schimb, cu titlu gratuit etc.), precum şi transmiterii dreptului de utilizare a activelor nemateriale cu/şi fără păstrarea titlului de proprietar la posesor de drepturi. Este propus modul de contabilizare a cheltuielilor ulterioare şi pentru prelungirea termenului de acţiune a titlului de protecţie a unor active nemateriale, argumentînd cazurile de capitalizare a acestor cheltuieli. S-a fundamentat modul de contabilizare a activelor materiale în curs de execuţie, intrărilor şi ieşirilor de mijloace fixe. O deosebită atenţie s-a atras problemelor contabilităţii consumurilor (cheltuielilor) de reparaţie cu constituirea provizioanelor, evaluării şi reflectării valorilor materiale utilizabile obţinute din scoaterea din uz a mijloacelor fixe, modului de contabilizare a recuperării daunei materiale condiţionate de mijloacele fixe lipsa constatate pe seama inventarierii în baza respectării gradului de lichiditate a activelor şi exigibilităţe a pasivelor.

Prima dată sînt examinate unele probleme ale contabilităţii resurselor naturale, cînd acestea aparţin întreprinderii şi cînd nu aparţin ei, luînd în considerare particularităţile tehnologice de extragere a resurselor în cauza (prin sondare, extragere deschisă, închisă) şi landşaftul terenului cu zăcăminte.