Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2005 / iunie /

Perfecţionarea creditării inovaţiilor la nivel transnaţional


Autor: Emma Tăbîrţă
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
Anul:2005
Conducător ştiinţific: Anatol Caraganciu
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 17 iunie 2005 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 septembrie 2005

Autoreferat

Adobe PDF document0.39 Mb / în română

Cuvinte Cheie

inovaţie, globalizare, exteritorial, transnaţionalizare, infrastructură inovaţional-financiară, companiile transnaţionale, potenţialul inovaţional, tehnologiile informaţionale bancare, modelare optimizaţională

Cuprins


CAPITORLUL 1. Transnaţionalizarea sferei de creditare şi a celei de producţie în economia contemporană
  • 1.1 Analiza generală a infrastructurii inovaţionale în curs de formare
  • 1.2 Caracterul transferului resurselor financiar-creditare în cadrul dezvoltării sistemelor inovaţional – financiare naţionale
  • 1.3 Crearea infrastructurii financiare exteritoriale inovaţionale în condiţiile unei economii tranzitorii

CAPITOLUL 2. Condiţiile externe şi aspectul funcţionaltehnologic al infrastucturii inovaţionale
  • 2.1 Rolul companiilor multinaţionale în dezvoltarea potenţialului industrial al Republicii Moldova
  • 2.2. Potenţialul inovaţional şi industrial al Rusiei în condiţiile globalizării
  • 2.3 Aspectul funcţional-tehnologic al infrastructurii inovaţionale financiarbancare

CAPITOLUL 3. Aspecte practice ale creării infrastructurii inovaţional-financiare exteritoriale în transnaţionalizarea sferei creditare şi a celei de producţie
  • 3.1. Etapele trecerii treptate la tehnologiile informaţionale moderne bancare...
  • 3.2. Problema investiţiilor examinată prin prisma modelelor de planificare optimală
  • 3.3. Obiectivul de bază în formarea unui spaţiu interdependent între utilizatorii transnaţionali