Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Investigarea comportamentului de cumpărare şi consum şi exploatarea rezultatelor în practica de marketing


Autor: Ionela-Roxana Vişan
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.06 - Marketing; logistică
Anul:2005
Conducător ştiinţific: Grigore Belostecinic
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 23 decembrie 2004 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 27 ianuarie 2005

Autoreferat

Adobe PDF document0.28 Mb / în română

Adnotare

Teza de doctorat este consacrată elaborării şi fundamentării teoretice a conceptului de modelare a comportamentului de cumpărare şi consum, investigării particularităţilor desfăşurării procesului decizional de cumpărare şi consum, a tipurilor de comportamente induse în condiţiile de tranziţie de la o economie monopolistă la o economie de piaţă funcţională, propune noi strategii de marketing diferitelor întreprinderi.

La baza studiului stă principiul metodologic al abordării complexe şi sistemice a conceptelor economice contemporane, ceea ce a permis investigarea comportamentului de cumpărare şi consum la nivelul populaţiei României şi asamblarea unei teorii şi metodologii care să permită firmelor previziunea rezultatelor viitoare în funcţie de comportamentul de cumpărare manifestat de clienţi anterior.

În scopul realizării obiectivelor propuse în lucrare au fost evidenţiate etapele procesului decizional de cumpărare, factorii cu o influenţă deosebită asupra acestui proces. A fost investigat comportamentul de cumpărare manifestat la nivelul populaţiei, s-a realizat modelarea matematică a comportamentului de cumpărare şi s-au identificat modalităţile prin care mixul de marketing poate schimba acest comportament.

Rezultatele cercetării au un aspect conceptual, metodologic şi operaţional şi pot avea aplicabilitate în elaborarea strategiilor firmelor ce sunt prezente sau doresc să pătrundă pe piaţa românescă, în elaborarea politicii macroeconomice a statului faţă de exportatorii străini şi în procesul de cercetare şi instruire, contribuind la aprofundarea şi dezvoltarea teoriei şi practicii de marketing.

Cuprins


CAPITOLUL I. Procesul decizional de cumpărare
  • 1.1. Importanţa studierii procesului decizional de cumpărare, etapele desfăşurării acestuia şi tipurile de comportamente de cumpărare induse
  • 1.2. Factorii de influenţă a procesului decizional de cumpărare şi modalităţi de investigare a particularităţilor comportamentului de cumpărare sau consum

CAPITOLUL II. Investigarea comportamentului de cumpărare şi consum în cazul populaţiei din România pentru diferitele bunuri
  • 2.1. Investigarea comportamentului de cumpărare şi consum folosind metode calitative
  • 2.2. Investigarea comportamentului de cumpărare şi consum folosind metode cantitative

CAPITOLUL III. Modelarea matematică a comportamentului de cumpărare şi consum şi exploatarea rezultatelor cercetării în practica de marketing
  • 3.1. Modelarea şi previziunea sensului modificării comportamentului de cumpărare şi consum
  • 3.2. Exploatarea rezultatelor cercetării în practica de marketing