Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2005 / martie /

Reglementarea juridică a relaţiilor privind mărcile de produse şi de servicii în Republica Moldova


Autor: Aliona Ciocîrlan
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
Anul:2005
Conducător ştiinţific: Victor Volcinschi
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 4 martie 2005 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 iunie 2005

Autoreferat

Adobe PDF document0.14 Mb / în română

Cuvinte Cheie

marca de produs, marca de serviciu, disponibilitatea mărcii, distinctitatea mărcii, moralitatea mărcii, marca notorie, marca – proprietate a statului, valoarea economică a mărcii, funcţiile mărcii, conţinutul dreptului subiectiv asupra mărcii, natura juridică a dreptului la marcă, apărarea dreptului la marcă, contrafacerea mărcii, concurenţa neloială, încetarea dreptului la marcă

Adnotare

În teză sunt cercetate cele mai importante aspecte teoretice ale reglementărilor juridice ce vizează relaţiile privind înregistrarea, protecţia juridică şi utilizarea mărcilor de produse şi de servicii în circuitul comercial din Republica Moldova.

Cercetarea a fost efectuată în baza principiilor teoretice şi metodologice ce se conţin în doctrina juridică, la elaborarea ei fiind aplicate metoda analitică, istorico-juridică, logico-juridică, sistematică şi comparativă.

În teză se analizează conceptul de marcă, tipurile de mărci, evoluţia istorică a protecţiei juridice a mărcilor, rolul şi valoarea economică a mărcii la etapa actuală. De asemenea, sunt analizate: condiţiile şi procedura de înregistrare a mărcii, modalitate de dobândire a dreptului exclusiv asupra mărcii; conţinutul dreptului subiectiv asupra mărcii, care cuprinde: dreptul de prioritate, dreptul de folosinţă şi de a exclude terţele persoane de la utilizarea mărcii fără consimţămîntul titularului, transmiterea de către titular a dreptului la marcă; natura juridică a acestui drept; problemele privind exercitarea şi apărarea dreptului la marcă, precum şi temeiurile stingerii acestui drept.

Noutatea ştiinţifică a lucrării rezidă în faptul că, pentru prima dată în literatura juridică din Republica Moldova, a fost întreprinsă o cercetare detaliată şi completă a diferitelor definiţii date mărcii (autorul propunând propria definiţie), a particularităţilor caracteristice semnelor ce pot fi înregistrate ca mărci, a reglementărilor juridice privind categoriile de mărci, a procedurii de înregistrare a mărcilor şi a celei ce prevede apărarea dreptului titularului împotriva actelor ilicite. În baza acestora au fost făcute un şir de concluzii şi înaintate recomandări de lege ferenda în scopul perfecţionării legislaţiei, menite să ridice la un nivel calitativ mai înalt relaţiile dintre producători, prestatori de servicii şi consumatori. Rezultatele cercetării şi recomandările înaintate pot fi utilizate în procesul de instruire la facultăţile de drept şi de economie, cel de perfecţionare a judecătorilor, avocaţilor şi jurisconsulţilor din economia naţională; ele pot fi utile specialiştilor ce activează în sfera proprietăţii intelectuale, precum şi întreprinzătorilor în activitatea lor comercială.

Cuprins


CAPITOLUL I. Noţiunea şi particularităţile semnelor ce pot fi înregistrate ca mărci
 • 1.1. Noţiunea şi particularităţile caracteristice ale mărcilor
 • 1.2. Clasificarea mărcilor
 • 1.3. Valoarea şi funcţiile mărcilor
 • 1.4. Evoluţia istorică a protecţiei mărcilor

CAPITOLUL II. Dobândirea dreptului asupra mărcii de produs şi de serviciu
 • 2.1. Condiţiile de depunere a cererii de înregistrare a mărcii
 • 2.2. Examinarea formală şi de fond a cererii de înregistrare a mărcii
 • 2.3. Înregistrarea mărcii şi eliberarea certificatului asupra mărcii

CAPITOLUL III. Durata, conţinutul şi natura juridică a dreptului la marcă
 • 3.1. Durata şi conţinutul dreptului subiectiv la marcă
 • 3.2. Natura juridică a dreptului la marcă

CAPITOLUL IV. Apărarea dreptului asupra mărcii
 • 4.1. Apărarea pe cale administrativă în procesul înregistrării mărcilor
 • 4.2. Apărarea dreptului la marcă pe cale administrativă, penală şi civilă în urma contrafacerii şi a actelor similare ale acesteia

CAPITOLUL V. Stingerea dreptului la marcă
 • 5.1. Expirarea termenului asupra mărcii
 • 5.2. Renunţarea titularului la marcă
 • 5.3. Anularea înregistrării mărcii