Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


12.00.03 – Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)


Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţific în care se oferă gradul ştiinţific
Drept

Formula specialităţii.
Dreptul civil; dreptul familiei; procesul civil; dreptul internaţional privat sunt domenii ale ştiinţei juridice care cercetează raporturile juridice de ordin patrimonial, nepatrimonial, familial, procesuale şi cu element internaţional.

Direcţii de cercetare

Notă: Direcţiile de cercetare în domeniul dreptului procesual civil şi dreptul internaţional privat ţine de competenţa catedrelor respective, care nu sunt părţi componente a Catedrei Drept Civil.

Cifrul şi denumirea specialităţilor adiacente (se referă la toate disciplinele: familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii, dreptul protecţiei sociale)


Specialităţi adiacente:

Delimitări de specialităţile adiacente:
Soluţionarea obiectivelor trasate în investigaţiile ştiinţifice la specialitatea 12.00.03 - Dreptul civil; dreptul familiei; dreptul procesual civil; dreptul internaţional privat necesită utilizarea metodelor specifice unor disciplini adiacente: Teoria generală a dreptului; Drept Constituţional; Istoria Dreptului Românesc; Dreptul Afacerilor; Dreptul Locativ; Drept Procesual Civil; Drept privat internaţional. Pentru o mai eficientă realizare a scopului unei cercetării multilaterale şi complexe în cadrul specialităţii Dreptul civil; dreptul familiei; dreptul procesual civil; dreptul internaţional privat este necesar de elucidat gradul de interacţiune cu aceste disciplini adiacente, cît şi delimitarea obiectului de reglementare în cadrul studiului unor instituţii de drept care comportă elemente comune.

Teoria generală a dreptului este o disciplină care oferă noţiunile generale cu privire la normele juridice, principiile generale şi metodele generale de studiu şi metodele de interpretare a dreptului.

Problematica referitoare la aplicarea principiilor dreptului civil ce ţin de drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei fizice sau juridice, de proprietate ş.a. se referă şi la specialitatea Drept Constituţional.

Evoluţia istorică şi particularităţile reglementării instituţiilor Dreptului civil; dreptul familiei; dreptul procesual civil; dreptul internaţional privat la diverse etape de dezvoltare social-politică se referă la specialitatea Istoria Dreptului Românesc.

La specialitatea Dreptul Afacerilor se referă aplicarea şi executarea drepturilor şi obligaţiilor contractuale patrimoniale şi nepatrimoniale.

Problemele ce ţin de aportul dreptului locativ în reglementarea unor instituţii ale dreptului civil cum sunt: subiecţii, obiectul raportului locativ, contractul de închiriere a spaţiului locativ în diferite fonduri locative ş.a.

Problematica aplicării normelor procedurii civile în cadrul examinării acţiunii civile în procesul civil, cît şi chestiunile privind executarea hotărîrii judecătoreşti referitoare la acţiunea civilă şi la alte chestiuni patrimoniale se referă la specialitatea Drept Procesual Civil.

La specialitatea Dreptul privat internaţional se referă aplicarea şi executarea drepturilor şi obligaţiilor contractuale patrimoniale şi nepatrimoniale în raporturi cu element internaţonal.

Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi