Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Reglementarea juridică a activităţii consulare în dreptul internaţional public


Autor: Jana Maftei
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.10 - Drept internaţional public
Anul:2005
Conducător ştiinţific: Alexandru Burian
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Istorie al AŞM
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 15 ianuarie 2005 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 21 aprilie 2005

Autoreferat

Adobe PDF document0.31 Mb / în română

Adnotare

În teza de doctorat este cercetată în mod complex problema evoluţiei activităţii consulare în legătură cu schimbările care au avut loc în lumea contemporană pe parcursul ultimilor decenii.

Autorul şi-a propus scopul de a analiza şi sintetiza practica consulară existentă în mai multe ţări, luând în considerare elementul de bază al acestei activităţi: protecţia drepturilor şi intereselor cetăţenilor unui stat aflaţi în străinătate.

Investigaţia este direcţionată spre a aduce, în măsura posibilităţilor, o contribuţie la formarea conceptului privind activitatea consulară a noilor state independente în conformitate cu cerinţele timpului, aspiraţiile progresiste ale omenirii şi realităţile existente în lume.

Lucrarea este actuală pentru dezvoltarea ştiinţei dreptului consular în Republica Moldova şi România. Inexactităţile în legislaţie, confruntările între ramurile puterii statale, activitatea ineficientă a unor instituţii statale abilitate în domeniul relaţiilor externe se explică şi prin faptul că până în prezent această ştiinţă nu a obţinut imagini clare, care ar explica din punct de vedere ştiinţific metodologia şi mecanismul elaborării şi promovării politicii externe a statului în domeniul protejării intereselor şi drepturilor persoanelor fizice şi juridice aflate în străinătate.

Lucrarea este actuală şi pentru cadrul didactico-ştiinţific din Republica Moldova şi din România. Ea este destinată spre a aduce o contribuţie şi în acest domeniu, lichidând „petele albe” din sistemul de pregătire a viitorilor funcţionari consulari moldoveni şi români.

Aspectul teoretico-ştiinţific al lucrării poate servi în activitatea practică nu doar a funcţionarilor consulari, ci şi a funcţionarilor publici din organele supreme ale puterii de stat, a ministerelor şi departamentelor şi ar putea contribui la noi cercetări şi investigaţii în domeniul dreptului diplomatic şi consular.

Cuprins


CAPITOLUL I Activitatea consulară: noţune, surse, categorii
 • 1. Noţiunea de relaţii consulare
 • 2. Subiecţii relaţiilor consulare
 • 3. Izvoarele dreptului consular
 • 4. Scurt istoric al reglementării consulare în România

CAPITOLUL II Oficiile consulare – instituţii de drept public în relaţiile internaţionale
 • 1. Stabilirea şi încetarea relaţiilor consulare
 • 2. Înfiinţarea şi încetarea oficiilor consulare
 • 3. Rangul, categoria şi clasele oficiilor consulare
 • 4. Personalul oficiilor consulare
 • 5. Numirea şi admiterea membrilor oficiului consular
 • 6. Patenta consulară şi exequaturul consular

CAPITOLUL III Statutul juridic al oficiilor consulare şi al personalului acestora
 • 1. Caracteristica şi trăsăturile funcţiilor consulare
 • 2. Exercitarea funcţiilor consulare
 • 3. Imunităţile şi privilegiile oficiilor consulare şi ale membrilor acestora