Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Burian Alexandru, doctor habilitat, profesor universitarBurian Alexandru, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Institutul de Istorie al AŞM
Abilitare:8 iulie 2011, nr.1159
Specialităţi abilitate: 12.00.10 - Drept internaţional public
23.00.04 - Teoria şi istoria relaţiilor internaţionale şi dezvoltării globale

Teze aprobate [13]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Protecţia drepturilor minorităţilor naţionale în dreptul internaţional public 12.00.10 USM conducător 03.07.2014
D Resursele energetice ca factor al securităţii naţionale în contextul transformărilor geopolitice 23.00.04 II conducător 14.11.2013
D Probleme actuale ale reglementării juridice a vânzării armelor în lumea contemporană 12.00.10 II conducător 08.07.2011
DH Protecţia internaţională a drepturilor omului în conflictele armate 12.00.10 II consultant 01.10.2009
D Unele probleme de aplicare a principiului distincţiei în dreptul internaţional umanitar 12.00.10 conducător 26.02.2009
D Neutralitatea – parte componentă a sistemului de securitate colectivă 12.00.10 conducător 19.06.2008
D Convenţiile internaţionale ce reglementează dreptul de autor şi drepturile conexe şi implementarea acestora în sistemul naţional de drept 12.00.10 conducător 17.04.2008
D Aspecte politico-juridice privind cooperarea transfrontalieră în domeniul dreptului internaţional al mediului 12.00.10 conducător
consultant
Sacovici Vasilii
18.01.2007
D Condiţiile de acordare a protecţiei diplomatice naţionalilor în dreptul internaţional public 12.00.10 conducător 27.04.2006
D Unele aspecte privind răspunderea statelor în dreptul internaţional 12.00.10 conducător 23.06.2005
D Oficiul consular – mijloc de realizare şi asigurare a drepturilor cetăţenilor în străinătate 12.00.10 conducător 23.06.2005
D Reglementarea juridică a activităţii consulare în dreptul internaţional public 12.00.10 ICJP conducător 21.04.2005
D Regimul juridic de protecţie al mediului înconjurător în dreptul internaţional public 12.00.10 conducător 27.01.2005