Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2005 / martie /

Unele aspecte privind răspunderea statelor în dreptul internaţional


Autor: Dumitru Popa
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.10 - Drept internaţional public
Anul:2005
Conducător ştiinţific: Alexandru Burian
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Istorie
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 26 martie 2005 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 iunie 2005

Autoreferat

Adobe PDF document0.19 Mb / în română

Cuvinte Cheie

răspundere internaţională, principii internaţionale, legalitate internaţională, fapta ilicită internaţională, crima internaţională, prejudicii internaţionale, organizaţie internaţională, agresiune internaţională, violare a normelor internaţionale, asistenţa mutuală, securitate internaţională, tratat bilateral, codificarea regulilor internaţionale, răspundere obiectivă a statului, litigiu internaţional, sancţiuni internaţionale

Adnotare

Răspunderea internaţională are o importanţă deosebită în determinarea modalităţilor prin care statele îndeplinesc obligaţiile incluse în documentele de drept internaţional. Scopul investigaţiilor constă în analiza multiaspectuală a complexităţii şi modului de aplicare al răspunderii internaţionale în cadrul sistemului de drept internaţional, determinând tendinţele actuale de perfecţionare a raporturilor de drept şi elementele semnificative în organizarea şi realizarea răspunderii.

Răspunderea internaţională fiind concepută ca răspundere a statelor, a fost extinsă şi asupra altor actori ai relaţiilor internaţionale. Codificarea regulilor în domeniul internaţional este importantă în raporturile ce urmăresc soluţionarea conflictelor internaţionale, iar prin adoptarea mai multor convenţii şi protocoale a fost posibilă o armonizare a acestei instituţii. Fundamentul juridic al răspunderii internaţionale provine din normele şi obligaţiunile care derivă din dreptul internaţional şi respectiv, din tratatele, convenţiile şi alte acte cu caracter de obligativitate dintre statele contractante. Statele îşi angajează răspunderea din momentul ratificării tratatului, asumându-şi angajamente şi căzând sub incidenţa unor sancţiuni în cazul nerespectării lui.

Fiind un instrument juridic în realizarea cooperării internaţionale, tratatul internaţional este de caracter subiectiv şi se distinge prin identificarea conţinutului cu voinţa semnatarului. Tratativele şi medierile oferă un set de metode pentru satisfacerea unei obligaţiuni internaţionale, în special soluţionarea pe cale paşnică a diferendelor internaţionale. Răspunderea internaţională, regulile de conduită şi asigurarea respectării lor reprezintă un factor esenţial al stabilităţii în relaţiile politico-diplomatice dintre state, iar punerea lor în aplicabilitate este în măsură să contribuie la stabilirea pe baze solide a relaţiilor internaţionale, urmărindu-se o mai bună cooperare pe plan internaţional.


Cuprins


CAPITOLUL I Consideraţii generale privind răspunderea internaţională
  • 1. Prezentare de ansamblu asupra răspunderii internaţionale
  • 2. Condiţiile necesare angajării răspunderii internaţionale şi caracteristicile evoluţiei acesteia după cel de-al doilea război mondial
  • 3. Codificarea regulilor din domeniul răspunderii internaţionale

CAPITOLUL II Răspunderea internaţională a statelor
  • 1. Fundamentul juridic, cauzele de înlăturare a răspunderii internaţionale a statelor şi modul de punere în aplicare a acestora
  • 2. Formele răspunderii internaţionale a statelor
  • 3. Răspunderea internaţională a statelor pentru protecţia mediului – problemă globală a omenirii

CAPITOLUL III Răspunderea statelor pentru adoptarea unor măsuri interne contrare angajamentelor internaţionale
  • 1. Rolul tratatului ca instrument juridic în realizarea cooperării internaţionale
  • 2. Soluţionarea pe cale paşnică a diferendelor internaţionale şi răspunderea internaţională
  • 3. Sancţiunile aplicate pentru încălcarea şi asigurarea restabilirii normelor şi principiilor dreptului internaţional public