Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Antiglobalism: cauze, esenţa şi forme de bază


Autor: Vasilii Sacovici
Gradul:doctor habilitat în ştiinţe politice
Specialitatea: 23.00.04 - Teoria şi istoria relaţiilor internaţionale şi dezvoltării globale
Anul:2005
Consultant ştiinţific: Gheorghe Rusnac
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:

Statut

Teza a fost susţinută pe 4 aprilie 2005 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 21 aprilie 2005

Autoreferat

Adobe PDF document0.28 Mb / în română
Adobe PDF document0.35 Mb / în rusă

Cuvinte Cheie

probleme globale ale contemporaneităţii, globalizare, integrare, antiglobalism, alterglobalism, lume multipolară, lumea unipolară, interese naţionale, echitate socială, dezvoltare a lumii, foruri sociale, internaţionalizare a mişcării antiglobaliste, versiune neliniară a dezvoltării sociale

Adnotare

Scopul lucrării este cercetarea cauzelor social-politice, esenţa şi formelor principale ale antiglobalismului în contextul problemelor globale ale contemporaneităţii. Obiectul de cercetare include problemele relaţiilor internaţionale şi dezvoltării globale. Subiectul cercetării este teoria şi practica mişcării antiglobaliste în lumea contemporană.

Baza metodologică a cercetării constituie totalitatea principiilor ştiinţifice de studiere a antiglobalismului în concordanţă cu procesele dezvoltării globale în epoca modernă. În procesul de studiu au fost utilizate metode concret-istorice, dialectice, de sistem, structural-funcţionale. Luând în consideraţie specificul cercetării ca un sistem autoorganizator neliniar şi deschis, autorul a folosit o abordare sinergetică, care a permis accentuarea componentului de pronosticare şi recomandare a teoriei şi practicii antiglobalismului, a creat o posibilitate de prezentare a tendinţelor şi a perspectivelor de dezvoltare a mişcării antiglobaliste, a societăţi în general. Cercetarea în cauză este o lucrare de generalizare, de sintetizare în care, pentru prima dată, a fost prezentat în sistem fenomenul antiglobalismului, au fost elucidate cauzele apariţiei, esenţa şi conţinutul, a fost examinată, analizată baza socială, forţele motrice ale mişcării antiglobaliste şi ale diversităţii lor, au fost stabilite tendinţele şi perspectivele de dezvoltare.

Pentru prima dată în lucrare a fost cercetat, studiat specificul mişcări antiglobaliste în diferite ţări, regiuni şi continente.

În lucrare sunt studiate, sistematizate, generalizate numeroase izvoare, studii (referate, comunicări, rapoarte ale Programului de Dezvoltare a Organizaţiilor Naţiunilor Unite, Rezoluţii ale Comitetului de Apărare a ONU, tratate, acorduri semnate în cadrul OMC), literatura din domeniul politologiei şi economiei, variate publicaţii periodice, informaţie din mass-media şi internet, comunicări ale diferitor personalităţi politice.

Lucrarea conţine concluzii şi recomandări pentru organizaţiile internaţionale, guvernele naţionale (în primul rând pentru statele în curs de transformare) pentru elaborarea strategiei politicii interne şi externe în interesele lumii, pentru o dezvoltare stabilă şi armonioasă a omenirii.