Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Roşca Alexandru, doctor habilitat, profesor universitarRoşca Alexandru, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Abilitare:5 aprilie 2012, nr.1614
Specialităţi abilitate: 23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
23.00.04 - Teoria şi istoria relaţiilor internaţionale şi dezvoltării globale

Teze în examinare [1]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
DH Elita politică şi birocraţia în contextul realizării reformelor democratice (cazul Republicii Moldova) 23.00.01 ICJP preşedinte CSS
consultant
Juc Victor
consultant
Rusnac Gheorghe
28.03.2014

Teze aprobate [8]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
DH Edificarea relaţiilor internaţionale postrăzboi rece: aspecte teoretico-metodologice şi replieri geostrategice 23.00.04 ICJP consultant 09.10.2012
D Implementarea metodei sinergetice în analiza şi eficientizarea sistemului politic din Republica Moldova 23.00.01 ICJP conducător 23.05.2012
D Partidele politice în România postdecembristă: realităţi şi probleme 23.00.01 conducător 24.01.2008
D Formarea noii paradigme a gîndirii politice în condiţiile contemporane 23.00.01 consultant 19.04.2007
D Instaurarea regimului politic democratic în Republica Moldova: realizări, probleme, perspective 23.00.01 conducător 28.09.2006
D Partidele în sistemul politic al Republicii Moldova 23.00.01 conducător 29.06.2006
D Puterea politică din România contemporană şi unele tendinţe discreţionare în exercitarea ei 23.00.01 conducător 21.04.2005
D Analiza politologică a problemelor privind corupţia şi crima organizată (cazul Republicii Moldova şi al altor state-membre ale C.S.I.) 23.00.01 II conducător 21.04.2005