Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Roşca Alexandru, doctor habilitat, profesor universitarRoşca Alexandru, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice
Abilitare:14 aprilie 2006, nr.586
Specialităţi abilitate: 23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice

Teze aprobate [9]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
DH Edificarea relaţiilor internaţionale postrăzboi rece: aspecte teoretico-metodologice şi replieri geostrategice 23.00.04 ICJPS consultant 09.10.2012
D Implementarea metodei sinergetice în analiza şi eficientizarea sistemului politic din Republica Moldova 23.00.01 ICJPS conducător 23.05.2012
D Locul şi rolul statelor naţionale în procesele globalizării 23.00.01 ICJPS conducător
consultant
Sacovici Vasilii
26.02.2009
D Partidele politice în România postdecembristă: realităţi şi probleme 23.00.01 conducător 24.01.2008
D Formarea noii paradigme a gîndirii politice în condiţiile contemporane 23.00.01 consultant 19.04.2007
D Instaurarea regimului politic democratic în Republica Moldova: realizări, probleme, perspective 23.00.01 conducător 28.09.2006
D Partidele în sistemul politic al Republicii Moldova 23.00.01 conducător 29.06.2006
D Puterea politică din România contemporană şi unele tendinţe discreţionare în exercitarea ei 23.00.01 conducător 21.04.2005
D Analiza politologică a problemelor privind corupţia şi crima organizată (cazul Republicii Moldova şi al altor state-membre ale C.S.I.) 23.00.01 conducător 21.04.2005