Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Moraru Victor, doctor habilitat, profesor universitarMoraru Victor, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Abilitare:5 aprilie 2012, nr.1613
Specialităţi abilitate: 10.01.10 - Jurnalism şi ştiinţe ale comunicării
23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
23.00.04 - Teoria şi istoria relaţiilor internaţionale şi dezvoltării globale

Teze în examinare [3]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Infracţiunile de luare şi dare de mită reglementate de legislaţia penală a României 12.00.08 ULIM referent
conducător
Barbăneagră Alexei
13.06.2014
D Discursuri literare în reviste din Republica Moldova 10.01.01 IF membru CSS
conducător
Şleahtiţchi Maria
26.08.2014
D Rolul politicilor mediatice în procesul de integrare europeană a Republicii Moldova 23.00.04 ICJP membru CSS
conducător
Nazaria Sergiu
18.09.2014

Teze aprobate [4]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Strategii şi tehnici mediatice în procesul de stabilire a agendei politice în Republica Moldova 10.01.10 USM conducător 21.06.2013
D Influenţa politică a mass – media: presa Republicii Moldova din perspectiva modelului mediatic anglosaxon 10.01.10 USM conducător 15.11.2012
D Mass media şi dezvoltarea comunitară (analiză politologică) 23.00.01 conducător 18.06.2009
D Interesele politice şi mass media (cazul Republicii Moldova) 23.00.01 conducător 23.06.2005