Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Influenţe ale reformelor economice asupra finanţelor unităţilor economice


Autor: Angela Secrieru
Gradul:doctor habilitat în economie
Specialitatea: 08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
Anul:2006
Consultant ştiinţific: Anatol Caraganciu
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 noiembrie 2005 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 februarie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.74 Mb / în română

Cuvinte Cheie

criză financiară, economii de scară, finanţe, guvernare corporativă, întreprindere, liberalizare financiară, pieţe de capital, pieţe emergente, politică fiscală, politică monetară, privatizare, reformă economică, restructurare, reţele de întreprinderi, sistem financiar, structura capitalului, supremaţia legii, valoare

Adnotare

Scopul şi obiectivele prezentei lucrări sunt determinate de necesitatea evaluării impactului reformelor economice (a politicilor de macrostabilizare şi a reformelor structurale – reforma proprietăţii, reforma întreprinderii şi reforma sistemului financiar) asupra conţinutului obiectiv şi subiectiv al finanţelor întreprinderilor şi formularea, în urma cercetărilor realizate, a recomandărilor de eficientizare a fenomenului microfinanciar din Republica Moldova.

Teza este consacrată fundamentării teoretice şi cercetării fenomenului microfinanciar din Republica Moldova în contextul promovării reformelor economice. În acest scop, au fost aprofundate conceptele fundamentale referitoare la finanţele unităţilor economice. A fost generalizată experienţa şi relevate tendinţele dominante în promovarea reformelor economice în ţările post-socialiste şi evaluate performanţele obţinute în realizarea acestor transformări. A fost elaborată metodologia de evaluare şi analiză a influenţei reformelor economice asupra finanţelor întreprinderilor. Teza dezvoltă problematica reformelor economice.

În lucrare sunt adaptate modelele de creştere endogenă şi este dezvoltată, pe baza lor, metodologia de evaluare a impactului politicii fiscal-bugetare asupra proceselor de obţinere şi repartizare a valorii în Republica Moldova. Este aprofundată metodologia de evaluare a impactului politicii monetar-creditare prin prisma mecanismelor de transmisie asupra proceselor de obţinere şi repartizare a valorii în Republica Moldova.

Teza dezvoltă problematica reformei în domeniul proprietăţii. Este identificată corelaţia dintre metodele aplicate la privatizarea patrimoniului de stat şi creşterea PIB. În lucrare este aprofundat conceptul de guvernare corporativă prin identificarea importanţei relative a mecanismelor acesteia pentru sectorul corporativ naţional şi adaptarea mecanismelor respective la condiţiile economice din Republica Moldova. Este completată concepţia reformei întreprinderilor şi argumentată necesitatea acceptării ca unitate de restructurat a reţelei de active şi datorii.

Lucrarea aprofundează conceptul de mic sistem financiar pentru cazul Republicii Moldova, fiind identificat impactul negativ al insuficienţei economiilor de scară în domeniul financiar asupra proceselor de obţinere a valorii şi, implicit, asupra performanţelor financiare ale unităţilor economice.

Este aprofundată baza teoretică privind finanţele întreprinderilor prin testarea viabilităţii teoriilor despre structura capitalului pentru cazul ţărilor post-socialiste.

Lucrarea are ca obiect de cercetare activitatea unor unităţi sau grupuri de unităţi economice din Republica Moldova; sistemul financiar naţional şi economia naţională a Republicii Moldova. Concluziile şi propunerile formulate determină semnificaţie practică a tezei. Metodologiile, modelele şi recomandările propuse pot fi aplicate în practica de luare a deciziilor, implementarea cărora poate contribui la eficientizarea şi raţionalizarea fenomenului microfinanciar din Republica Moldova.

Abordările teoretice, elaborările metodologice şi recomandările practice elucidate în teză au fost utilizate în activitatea unor agenţi economici din ţară, fiind posibilă aplicarea lor şi în alte sectoare ale economiei naţionale. Rezultatele cercetărilor sunt utilizate şi în procesul didactic.

Cuprins


CAPITOLUL I Contribuţii la elaborarea metodologiei de evaluare a impactului reformelor economice asupra finanţelor întreprinderilor
 • 1.1. Mecanismul de obţinere a valorii: abordări teoretice, consideraţii practice şi premise de eficienţă în ţările post-socialiste
 • 1.2. Locul şi importanţa sistemelor financiare în cadrul mecanismului de obţinere a valorii
 • 1.3. Dezvoltarea metodologiei de evaluare a influenţei reformelor economice asupra fenomenului microfinanciar


CAPITOLUL II Reformele economice şi stimularea proceselor de obţinere a valorii
 • 2.1. Reformele economice – factor de eficientizare a proceselor de obţinere a valorii (abordare comparată)
 • 2.2. Stimularea obţinerii valorii prin politica fiscal-bugetară şi monetar-creditară
 • 2.3. Circuitul valorii în Republica Moldova: dimensiuni, tendinţe şi oportunităţi de eficientizare

CAPITOLUL III Reforma proprietăţii şi guvernarea corporativă: evoluţia fenomenului microfinanciar
 • 3.1. Impactul reformei proprietăţii asupra fenomenului microfinanciar
 • 3.2. Proprietatea şi formele organizatorico-juridice în Republica Moldova: perspective financiare
 • 3.3. Guvernarea corporativă şi eficientizarea deciziilor de finanţare a unităţilor economice

CAPITOLUL IV Reformarea întreprinderilor şi rentabilizarea lor
 • 4.1. Reformele structurale la nivel de unitate economică – consideraţii teoretice şi experienţa implementării
 • 4.2. Eficienţa gestiunii activelor în contextul reformelor economice
 • 4.3. Reformarea reţelelor de întreprinderi în Republica Moldova

CAPITOLUL V Eficientizarea sistemelor financiare mici – soluţie de dezvoltare financiară a întreprinderilor
 • 5.1. Sistemele financiare mici şi problema economiilor de scară în domeniul financiar
 • 5.2. Reforma sistemului financiar din Republica Moldova
 • 5.3. Finanţele întreprinderilor în ţările post-comuniste: tendinţe şi perspectiva dezvoltării
 • 5.4. Soluţii potenţiale pentru sistemul financiar mic din Republica Moldova