Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Particularităţile concurenţei în condiţiile integrării economice regionale


Autor: Mariana Prodan
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.01 - Economie politică; doctrine economice
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Dumitru Moldovan
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 ianuarie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 27 aprilie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.52 Mb / în română

Teza

CZU 339.137.2:332(478)(043)

Adobe PDF document 1.41 Mb / în română
121 pagini


Adnotare

Actualitatea temei este determinată de creşterea importanţei concurenţei ca mecanism de reglare a relaţiilor de piaţă actuale, generate de: intensificarea schimburilor internaţionale de mărfuri, creşterea rolului societăţilor transnaţionale, adâncirea proceselor de globalizare şi regionalizare. Scopul prezentei teze este de a stabili interdependenţele existente între schimbarea caracterului concurenţei şi procesul de integrare economică regională.

Teza conţine o analiză retrospectivă a teoriilor clasice, dar, mai ales, a celor moderne privind conceptul concurenţei. Autoarea formulează trăsăturile concurenţei moderne, ajungând la concluzia că în prezent, predomină concurenţa prin calitate, între un număr restrâns de firme, care creează bariere la intrare în ramură. Este analizată evoluţia funcţiilor, tipologiei şi mecanismul concurenţei. În acelaşi timp, în teză sunt cercetate particularităţile concurenţei în condiţiile globalizării vieţii economice, stabilindu-se interdependenţele între globalizare, concurenţă şi politicile de stat. Totodată, este studiat procesul de intensificare a concurenţei generat de integrarea economică regională, exprimat prin diminuarea costurilor şi preţurilor, creşterea productivităţii şi competitivităţii, crearea economiilor de scară şi intensificarea procesului de inovare şi cercetare-dezvoltare. În acest context, se studiază politica din domeniul concurenţiei, ca instituţie de bază a reglementării mediului concurenţial, cadrul legislativ regional şi internaţional. În final autoarea cercetează mediul concurenţial al Republicii Moldova, din prisma îndeplinirii obiectivului strategic de integrare în Uniunea Europeană.

Tezele teoretice, aspectele metodologice şi recomandările practice ale lucrării, pot fi utilizate atât de Ministrul Economiei al Republicii Moldova la elaborarea unor strategii de îmbunătăţire a mediului concurenţial autohton, cât şi în cadrul cursurilor universitare de Teorie economică, Economia Relaţiilor Externe ale Republicii Moldova, Concurenţă şi competitivitate în condiţiile integrării economice regionale.

Cuprins


CAPITOLUL 1. Concurenţa – forţă reglatoare importantă a economiei de piaţă în condiţiile economiei contemporane
 • 1.1 Conceptul de concurenţă şi locul acestuia în cadrul gândirii economice
 • 1.1.1 Teoriile clasice privind concurenţa
 • 1.1.2 Teoriile contemporane privind concurenţa
 • 1.1.3 Evoluţia conceptului concurenţei în condiţiile globalizării vieţii economice
 • 1.2 Evoluţia funcţiilor şi tipurilor concurenţei în economia contemporană
 • 1.2.1 Funcţiile şi tipologia contemporană a concurenţei. Mecanismul concurenţei
 • 1.2.2 Efectele nocive ale concurenţei hiperintensive

CAPITOLUL 2. Impactul procesului de integrare regională asupra concurenţei
 • 2.1 Efectele integrării economice regionale asupra concurenţei
 • 2.1.1 Efectele statice ale intensificării concurenţei
 • 2.1.2 Amplificarea procesului de inovare şi cercetare - dezvoltare, ca urmare a intensificării concurenţei (efect dinamic)
 • 2.1.3 Dinamica virtuoasă a integrării regionale
 • 2.1.4 Unele efecte ale aderării la Uniunea Europeana a 10 state ale Europei Centrale şi de Est
 • 2.2 Politica concurenţială comunitară - instituţie de bază a reglementării mediului concurenţial
 • 2.2.1 Momente marcante ale politicii concurenţiale a Uniunii Europene
 • 2.2.2 Tentative de formare a cadrului internaţional al politicii din domeniul concurenţei

CAPITOLUL 3. Concurenţa şi mediul concurenţial al Republicii Moldova în condiţiile integrării economice regionale
 • 3.1 Analiza mediului concurenţial al Republicii Moldova
 • 3.1.1 Întreprinderile – subiecţii principali ai mediului concurenţial
 • 3.1.2 Caracteristica sectoarelor cu cea mai viabilă concurenţă
 • 3.1.3 Carenţe în funcţionarea mediului concurenţial autohton
 • 3.1.4 Căile de dezvoltare ale mediului concurenţial normal în Republica Moldova
 • 3.2 Politica concurenţială a Republicii Moldova – condiţie esenţială în crearea unui mediu concurenţial norma
 • 3.2.1 Evoluţia pachetului legislativ cu privire la reglementarea concurenţei.
 • 3.2.2 Meritele şi lacunele legislaţiei în domeniul protecţiei concurenţei din punct de vedere economic.