Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Trăsăturile structural – semantice ale subiectului în limba română


Autor: Angela Ciumac
Gradul:doctor în filologie
Specialitatea: 10.02.01 - Limba română
Anul:2005
Conducător ştiinţific: Nicolae (decedat) Raevschi
doctor habilitat, conferenţiar cercetător, Institutul de Filologie Român㠄Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al USM
Instituţia: Institutul de Filologie Român㠄Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al USM

Statut

Teza a fost susţinută pe 27 noiembrie 2003 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 decembrie 2005

Autoreferat

Adobe PDF document0.32 Mb / în română

Cuprins


CAPITOLUL I. Problema subiectului în lingvistică
 • 1.1 Istoricul noţiunilor de subiect şi predicat
 • 1.2 Subiectul în perioada lingvisticii ştiinţifice
 • 1.3 Caracterul subiectului sub aspectul universaliilor
 • 1.4 Controverse în jurul definiţiei subiectului
 • 1.5 Cazurile subiectului
 • 1.6 Natura raportului dintre subiect şi predicat
 • 1.7 Problema subiectelor false

CAPITOLUL II. Particularităţi semantice ale subiectului în propoziţia bimembră
 • 2.1 Intercondiţionarea semanticii şi sintaxei
 • 2.2 Semantica părţilor de propoziţie. Componentele semantice ale subiectului
 • 2.3 Componentul referenţial al subiectului şi semnificaţia referenţială a substantivului
 • 2.4 Corelaţia dintre semnificaţia categorială a părţii de vorbire şi componentul logico-sintactic al subiectului
 • 2.5 Semantica lingvistică a subiectului dependentă de semantica predicatului

CAPITOLUL III. Trăsături structural-funcţionale ale subiectului
 • 3.1 Intercondiţionarea structurii şi semanticii
 • 3.2 Subiectul exprimat (manifest). Tipuri structurale
 • 3.3 Subiectul neexprimat (nonmanifest). Tipuri structurale
 • 3.4 Propoziţia nominativă
 • 3.5 Alte tipuri structurale de subiect
 • 3.6 Subiectul la nivelul frazei. Propoziţia subiectivă
 • 3.7 Topica subiectului în propoziţia bimembră