Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


IFInstitutul de Filologie al AŞM (IF)


Adresa:Bd. Ştefan cel Mare 1, or. Chişinău, MD-2001
Tel:(+373 22) 27 27 19, 27 23 79
Fax:(+373 22) 27-27-19
Web:www.if.asm.md
E-Mail:

Potenţialul Ştiinţific


  Acreditare

  Raportul de autoevaluare şi avizul comisiei specializate privind evaluarea organizaţiei se află în arhiva C.N.A.A.
  Hotărârea nr.nr.34/AC, din 08.02.2007
  Certificat de acreditare: seria I nr.014
  [+] Profiluri acreditate [2]

   Conducători de Doctorat

  În instituţia dată sînt 26 conducători de doctorat, inclusiv 19 doctori habilitaţi.
  conducători de doctorat [] [26]

  Teze Teze

  Au fost elaborate 12 teze, inclusiv 2 de doctor habilitat.

  În examinare [1]: Arhiva tezelor: