Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Tratamentul parodontitei marginale cronice prin utilizarea matricei în bază de biovitroceramică şi colagen


Autor: Viorica Chetruş
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.21 - Stomatologie
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Gheorghe Nicolau
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 25 ianuarie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 februarie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.26 Mb / în română

Teza

CZU 616.314.17-008.1-08

Adobe PDF document 2.89 Mb / în română
127 pagini


Cuvinte Cheie

parodontită marginală, pungi parodontale, material de adiţie, regenerare tisulară ghidată, material osteoinductiv, material osteoconductiv, plastia osului, markeri

Adnotare

Scopul actualei lucrări este argumentarea experimentală şi aplicarea clinică a biovitroceramicii PAW 1 în calitate de material osteoconductor în tratamentul complex al parodontitelor marginale cronice.

S-a studiat experimental pe şobolani procesul de integrare a materialului de adiţie PAW 1 la ţesuturile limitrofe, stimularea procesului de neoosteogeneză şi dinamica acumulării în ţesuturi şi în sânge a unor markeri ai metabolismului osos. Histochimic au fost studiate în ţesuturi fosfatazele alcalină şi acidă, 5-nucleotidaza şi esteraza nespecifică.

Datele histologice şi histochimice au demonstrat că biomaterialul PAW 1 are calităţi benefice şi contribuie activ la procesul de regenerare a osului lezat. Analiza biochimică a sângelui a demonstrat creşterea activităţii fosfatazei alcaline termolabile de natură osoasă după 30 de zile, maximul fiind atins după 60 de zile: +20% (p<0,05) de la debutul experimental.

Activitatea fosfatazei acide tartrat-rezistente osoase, dimpotrivă, scade veridic cu 22% peste 60 de zile după implantare.

Peste 30 de zile după debutul experimentului, sub acţiunea materialului implantat are loc creşterea nivelului de molecule medii (MM) cu 35% (p<0,05), al substanţelor de natură nucleotidă (NN) – cu 35% (p<0,05), precum şi al oxidului nitric – cu 51% (p<0,05). După 60 de zile valorile acestor indici manifestă o tendinţă de diminuare. Cele menţionate denotă că sub influenţa materialului implantat creşte acţiunea lui osteoregeneratoare.

Partea clinică are la bază examinarea şi tratamentul unui lot de 94 de pacienţi (62 femei şi 32 bărbaţi) cu vârsta între 31 şi 60 de ani cu parodontită marginală cronică. În conformitate cu scopul lucrării pacienţii au fost divizaţi în două grupe: lotul de studiu alcătuit din 56 de pacienţi şi cel martor din 38 de pacienţi. În ambele grupe s-a aplicat tratamentul complex, cu excepţia că pacienţii grupei de bază erau supuşi de asemenia tratamentului chirurgical – operaţie cu lambou muco-periostal şi utilizarea materialului de adiţie PAW 1.

Rezultatele investigaţiilor clinice denotă că intervenţiile chirurgicale în cadrul tratamentului complex al parodontitelor marginale cronice cu aplicarea metodei propuse de noi şi folosirea materialului de adiţie PAW 1 înregistrează rezultate mai bune (98,1%) decât în tratamentul conservator (71,9%). În acelaşi timp, pacienţii grupei de control pe parcursul a doi ani au repetat curele de tratament al parodontitei de 3-4 ori. Nivelul principalilor indici ai metabolismului osos în sânge la pacienţii trataţi prin metoda chirurgicală cu PAW 1, fosfataza alcalină termolabilă şi osteocalcina au o concentraţie de 3 ori mai mare la aceşti pacienţi în comparaţie cu bolnavii trataţi prin metode conservatoare.

Cuprins


CAPITOLUL I. Revista literaturii
 • 1.1. Date moderne referitoare la etiologia şi patogenia leziunilor parodontale
 • 1.2. Date moderne privind tratamentul complex al parodontitelor marginale cronice
 • 1.3. Tratamentul chirurgical al parodontitelor marginale cronice
 • 1.4. Utilizarea materialelor de adiţie sintetice şi naturale în tratamentul chirurgical al parodontitelor marginale cronice

CAPITOLUL II. Materiale şi metode de investigaţie
 • 2.1. Material şi metode experimentale de cercetare
 • 2.2. Caracteristica generală a investigaţiilor clinice şi a metodelor de tratament
 • 2.3. Examenul medical al pacienţilor
 • 2.3.1. Examenul clinic al bolnavilor cu afecţiuni parodontale
 • 2.3.2. Examene complementare
 • 2.4. Schema metodelor de tratament

CAPITOLUL III. Studiul experimental al osteogenezei reparative a osului mandibular la implantarea biovitroceramicii paw 1
 • 3.1. Rezultatele morfologice şi cele histochimice
 • 3.2. Dinamica markerilor metabolismului osos în sânge la animalele supuse experienţei

CAPITOLUL IV. Rezultatele tratamentului complex al parodontitelor marginale cronice
 • 4.1. Particularităţile evoluţiei clinice a parodontitei marginale cronice
 • 4.2. Tratamentul preliminar
 • 4.3. Tratamentul chirurgical
 • 4.4. Tratamentul protetic
 • 4.5. Rezultatele tratamentului chirurgical şi celui conservator al parodontitei marginale cronice
 • 4.6. Dinamica proceselor osteoregenerative în tratamentul complex al parodontitelor marginale cornice