Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Aspectele teoretico-practice privind încetarea contractului individual de muncă


Autor: Eduard Boişteanu
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Nicolae Romandaş
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 17 februarie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 29 iunie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.23 Mb / în română

Teza

CZU 349.2 (043.2)

Adobe PDF document 0.93 Mb / în română
167 pagini

Cuvinte Cheie

dreptul la muncă, libertatea muncii, contractul individual de muncă, încetarea contractului individual de muncă, temeiurile încetării contractului individual de muncă, concedierea salariatului, demisia salariatului, contractul colectiv de muncă, convenţia colectivă, garanţiile şi compensaţiile acordate salariaţilor, indemnizaţia de eliberare din serviciu

Adnotare

Capitolul I, intitulat „Consideraţii generale cu privire la încetarea contractului individual de muncă”, prezintă o abordare conceptuală a încetării contractului individual de muncă. Studiul ştiinţific se începe cu examinarea contractului individual de muncă ca temei de apariţie a raporturilor juridice de muncă. De asemenea, în acest Capitol, se examinează mai mulţi termeni care desemnează modul în care ia sfîrşit contractul individual de muncă (încetarea contractului de muncă, demisia salariatului, desfacerea contractului, concedierea salariatului şi nulitatea contractului). Se efectuează clasificarea cazurilor de încetare a contractului individual de muncă.

Capitolul II, intitulat „Încetarea contractului individual de muncă în circumstanţe ce nu depind de voinţa părţilor şi din iniţiativa salariatului”, este rezervat cercetării situaţiilor în care operează încetarea contractului individual de muncă în circumstanţe ce nu depind de voinţa părţilor. În situaţiile expuse în art.art. 82, 305 şi 310 din CM RM, legiuitorul a căutat să acopere juridic încetarea contractului individual de muncă, survenită ca urmare a imposibilităţii obiective (sau legale) a desfăşurării raporturilor juridice de muncă.

De asemenea, în acelaşi capitol, autorul efectuează analiza procedurii de demisie a salariatului, care este o aplicaţiune a principiului libertăţii muncii. Se examinează preavizul (condiţia de bază pentru operarea demisiei) şi efectele juridice ale demisiei.

În Capitolul III, intitulat „Încetarea contractului individual de muncă la iniţiativa angajatorului”, sunt reflectare efectele generale şi speciale ale încetării contractului individual de muncă din inţiativa angajatorului. Se examinează cazurile concedierii pentru motive care ţin de persoana salariatului (concedierea disciplinară, transferul salariatului la o altă unitate etc.), precum şi cele care nu ţin de persoana acestuia (lichidarea unităţii, reducerea statelor de personal etc.). Se relevă procedura de concediere a salariatului, precum şi modul de contestare a concedierii nelegitime a salariatului.

Cuprins


CAPITOLUL I. Consideraţii generale cu privire la încetarea contractului individual de muncă
 • 1. Contractul individual de muncă – temei de apariţie a raporturilor juridice de muncă
 • 2. Noţiuni generale privind încetarea contractului individual de muncă
 • 3. Clasificarea cazurilor de încetare a contractului individual de muncă

CAPITOLUL II. Încetarea contractului individual de muncă în circumstanţe ce nu depind de voinţa părţilor şi din iniţiativa salariatului
 • 1. Încetarea contractului individual de muncă în circumstanţe ce nu depind de voinţa părţilor
  • A. Încetarea contractului individual de muncă în caz de deces al salariatului sau al angajatorului persoană fizică, declarare a acestora decedate sau dispărute fără urmă
  • B. Încetarea contractului individual de muncă prin hotărîre a instanţei de judecată sau ca urmare a retragerii, de către autorităţile competente, a autorizaţiei (licenţei) de activitate a unităţii
  • C. Încetarea contractului individual de muncă în caz de expirare a termenului acestuia, finalizare a lucrării prevăzute de contractul individual de muncă sau în caz de încheiere a sezonului
  • D. Alte temeiuri de încetare a contractului individual de muncă
 • 2. Încetarea contractului individual de muncă din iniţiativa salariatului

CAPITOLUL III. Încetarea contractului individual de muncă la iniţiativa angajatorului
 • 1. Consideraţii introductive privind încetarea contractului individual de muncă la iniţiativa angajatorului
  • A. Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului
  • B. Concedierea pentru motive care ţin de persoana salariatului
  • C. Concedierea disciplinară
 • 2. Procedura de concediere a salariatului şi modul de contestare a concedierii nelegitime