Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Raportul juridic de muncă al jurnalistului


Autor: Emanoil Popescu
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Teodor Negru
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 17 februarie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 27 aprilie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.20 Mb / în română

Teza

CZU 349.2(043)

Adobe PDF document 1.20 Mb / în română
181 pagini


Adnotare

Scopul tezei de doctorat constă în sesizarea particularităţilor relaţiilor sociale de muncă ale jurnalistului -salariat.

În acest context, obiect al investigaţiei îl constituie:

- determinarea locului jurnalistului în calitate de salariat în activitatea de producţie a instituţiei de presă angajatoare;

- analiza statutului profesional şi a activităţii profesionale a jurnalistului;

- sistemul normelor de muncă şi de activitate a jurnalistului în instituţia de presă;

- specificul raportului juridic de muncă al jurnalistului, inclusiv al contractului individual de muncă - temei al apariţiei raportului juridic de muncă;

- problemele încheierii contractului individual de muncă (condiţiile de încheiere, durata lui, conţinutul, forma, executarea etc.);

- problemele responsabilităţii jurnalistului. Se examinează atât răspunderea juridică, precum şi cea morală.

Sunt examinate toate tipurile de răspundere juridică: disciplinară, materială, civilă (inclusiv morală), contravenţională, penală.

În capitolul al patrulea sunt elucidate cele mai importante temeiuri de încetare a raportului juridic de muncă, cum ar fi: la acordul părţilor; în legătură cu expirarea termenului contractului de muncă; din iniţiativa angajatorului pentru motive ce nu depind de persoana salariatului (necorespunderea jurnalistului pentru munca prestată) şi motive care ţin de persoana salariatului (săvârşirea unei abateri disciplinare); din iniţiativa jurnalistului.

Concluziile generale ce decurg din conţinutul tezei constau în faptul că raportul juridic de muncă al jurnalistului este determinat de activitatea de muncă în instituţiile (publice sau private) mass-media, care abordează problemele informării (sau dezinformării) cotidiene a maselor de milioane de oameni din ţări aparte şi din întreaga comunitate mondială.

Cuprins


CAPITOLUL I. Statutul juridic al profesiei de jurnalist
 • 1. Noţiunea de jurnalist şi a instituţiei de presă
 • 2. Statutul profesional al jurnaliştilor
 • 3. Deontologia jurnalistului
 • 4. Regimul juridic al activităţii jurnalistului

CAPITOLUL II. Încadrarea în muncă a jurnalistului - izvor al raportului juridic de muncă
 • 1. Noţiunea şi trăsăturile raportului juridic de muncă al jurnalistului
 • 2. Jurnalistul şi instituţia de presă - părţi ale raportului juridic de muncă
 • 3. Contractul individual de muncă al jurnalistului - izvor de drepturi şi obligaţii
 • 1. Noţiunea şi trăsăturile contractului individual de muncă
 • 2. Încheierea contractului individual de muncă
 • 3. Forma şi durata contractului individual de muncă
 • 4. Clauzele contractului individual de muncă

CAPITOLUL III. Conţinutul raportului juridic de muncă al jurnalistului
 • 1. Drepturile şi obligaţiile jurnalistului
 • 2. Drepturile şi obligaţiile instituţiei de presă angajatoare
 • 3. Executarea contractului individual de muncă

CAPITOLUL IV. Încetarea raporturilor de muncă ale jurnalistului
 • 1. Legalitatea încetării raporturilor de muncă
 • 2. Încetarea de drept
 • 3. Încetarea raporturilor de muncă prin acordul părţilor
 • 4. Procedura încetării raporturilor de muncă din iniţiativa instituţiei de presă angajatoare
 • 5. Încetarea raporturilor de muncă din iniţiativa jurnalistului (demisia)

CAPITOLUL V. Răspunderea juridică a jurnalistului
 • 1. Forme ale răspunderii jurnalistului
 • 2. Răspunderea disciplinară a jurnalistului
 • 3. Răspunderea patrimonială a jurnalistului
 • 4. Răspunderea contravenţională a jurnalistului
 • 5. Răspunderea penală a jurnalistului
 • 6. Răspunderea jurnalistului pentru daune morale