Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Aspecte politico-juridice privind relaţiile de cooperare a consiliului europei cu Republica Moldova


Autor: Vitalie Slonovschi
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.10 - Drept internaţional public
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Nicolae Osmochescu
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 18 februarie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 27 aprilie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.33 Mb / în română

Teza

CZU 341.1/.8(043.2)

Adobe PDF document 1.09 Mb / în română
171 pagini


Cuvinte Cheie

Organizaţie internaţională, Consiliul Europei, Comitetul de Miniştri, Adunarea Parlamentară, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Convenţia Europeană a Drepturilor şi Libertăţilor fundamentale ale Omului, drepturile omului, decizii, recomandări, rezoluţii, integrare europeană

Adnotare

Această lucrare sub formă de investigaţie ştiinţifică pune în discuţie problematica legată de organizarea, activitatea şi competenţele organizaţiei internaţionale contemporane, fiind elucidat în mod special exemplul Consiliul Europei.

Făcînd referinţă la gradul de cercetare a mai multor aspecte legate de organizarea şi funcţionarea Consiliului Europei, a competenţelor, mecanismelor lui de funcţionare, putem adnota că ele şi-au găsit relevanţă în literatura de specialitate. În acest sens un pas important în codificarea dreptului organizaţiilor internaţionale ar putea să-l constituie elaborarea şi adoptarea unui instrument internaţional menit să guverneze întreg domeniul de activitate a organizaţiilor internaţionale, inclusiv prin punerea în aplicare a normelor juridice elaborate şi instituirii unui mecanism comun de control asupra implementării acestora.

Analizînd problematica pusă în discuţie, am identificat rolul Consiliului Europei prin prisma conexiunilor sale cu instituţiile publice ale statelor membre. Obiectivul propus a fost atins prin formularea unor direcţii noi prioritare de activitate cum ar fi implicarea în procesele de securitate şi stabilitate europeană, precum şi dezvoltarea economică pan-europeană – aspecte noi şi importante, luînd în consideraţie rolul de garant al ordinii publice în Europa.

Prezenta lucrare poate fi considerată drept o contribuţie la identificarea poziţiei şi acţiunilor Republicii Moldova referitor la integrarea sa plenară în familia statelor europene. În special, elaborarea şi aplicarea mecanismelor eficiente de control asupra implementării normelor Convenţiei Europene a Drepturilor Omului într-o societate modernă, inclusiv prin aplicarea acesteia pe întreg teritoriul Republicii Moldova, problema transnistreană devenind un punct cheie pe agenda politică europeană.

Cuprins


CAPITOLUL I. Impactul organizaţiilor regionale asupra instituţionalizării procesului de cooperare între statele lumii şi integrării Europene
 • 1 Organizaţiile internaţionale ca subiecţi activi ai comunităţii internaţionale
 • 2 Specificul organizaţiilor internaţionale regionale – exemplul Consiliului Europei

CAPITOLUL II. Consiliul Europei prin prisma dreptului organizaţiilor internaţionale
 • 1 Scopurile şi principiile Consiliului Europei
 • 2 Sistemul organelor şi instituţiilor Consiliului Europei: structură, procedură, competenţe, acte
 • 3 Domeniile principale de activitate ale Consiliului Europei
 • 4 Lacune şi tendinţe noi în evoluţia Consiliului Europei

CAPITOLUL III. Republica Moldova ca membru al Consiliului Europei
 • 1 Procesul de aderare şi participarea Republicii Moldova în organele statutare ale Consiliului Europei
 • 2 Activitatea Consiliului Europei pentru Republica Moldova
 • 3 Republica Moldova în contextul cooperării juridice europene
 • 4 Preşedinţia Republicii Moldova în cadrul Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei şi perspectivele sale în procesul de cooperare cu Consiliul Europei
 • 5 Consiliul Europei şi dinamizarea procesului de integrare europeană a Republicii Moldova