Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Balan Oleg, doctor habilitat, profesor universitarBalan Oleg, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Academia de Administrare Publică
Abilitare:9 martie 2006, nr.537
Specialităţi abilitate: 12.00.10 - Drept internaţional public

Teze în examinare [1]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Libertatea de gândire în contextul articolului 9 al Convenției Europene a Drepturilor Omului și al jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului 12.00.10 ULIM referent
conducător
Poalelungi Mihail
16.12.2022

Teze aprobate [8]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Tribunalele penale naţionale internaţionalizate 12.00.10 ICJPS conducător 25.11.2022
DH Obligaţiile pozitive şi negative ale statutului prin prisma CEDO 12.00.10 ULIM consultant 25.02.2016
D Operaţiunile pacificatoare ca factor de reglementare a conflictelor etnopolitice din perspectiva dreptului internaţional public 12.00.10 ICJPS conducător 28.05.2015
D Particularităţile protecţiei drepturilor copilului în dreptul internaţional public 12.00.10 IISD conducător 01.10.2009
D Nerecurgerea la forţă în sistemul relaţiilor internaţionale 12.00.10 conducător 23.10.2008
D Rolul dreptului internaţional în realizarea cooperării statelor în lupta contra criminalităţii economice 12.00.10 conducător 17.04.2008
D Azilul politic şi extrădarea în dreptul internaţional 12.00.10 conducător 14.06.2007
D Aspecte juridice ale securităţii internaţionale privind terorismul 12.00.10 conducător 23.02.2006