Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Balan Oleg, doctor habilitat, conferenţiar universitarBalan Oleg, doctor habilitat, conferenţiar universitar


Instituţia:Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Abilitare:9 martie 2006, nr.537
Specialităţi abilitate: 12.00.10 - Drept internaţional public

Teze în examinare [2]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Principiul proporţionalităţii în sistemul Convenţiei Europene a Drepturilor Omului 12.00.10 USM preşedinte CSS
conducător
Sîrcu-Scobioala Diana
20.08.2015
D Rolul organizațiilor internaționale regionale în procesul de creare a normelor de drept internațional 12.00.10 IIESP preşedinte CSS
conducător
Chirtoaca Natalia
11.09.2015

Teze aprobate [6]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Operaţiunile pacificatoare ca factor de reglementare a conflictelor etnopolitice din perspectiva dreptului internaţional public 12.00.10 IIESP conducător 28.05.2015
D Particularităţile protecţiei drepturilor copilului în dreptul internaţional public 12.00.10 IISD conducător 01.10.2009
D Nerecurgerea la forţă în sistemul relaţiilor internaţionale 12.00.10 conducător 23.10.2008
D Rolul dreptului internaţional în realizarea cooperării statelor în lupta contra criminalităţii economice 12.00.10 conducător 17.04.2008
D Azilul politic şi extrădarea în dreptul internaţional 12.00.10 conducător 14.06.2007
D Aspecte juridice ale securităţii internaţionale privind terorismul 12.00.10 conducător 23.02.2006