Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Condiţiile de acordare a protecţiei diplomatice naţionalilor în dreptul internaţional public


Autor: Diana Cucoş
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.10 - Drept internaţional public
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Alexandru Burian
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Istorie
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 18 februarie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 27 aprilie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.59 Mb / în română

Teza

CZU 341.2:341.7(043.3)

Adobe PDF document 0.94 Mb / în română
149 pagini

Cuvinte Cheie

plângere (acţiune) internaţională, ameninţarea sau folosirea forţei, cetăţean/naţional, cetăţenie, cetăţenie continuă, cetăţenie efectivă, codificare, delict internaţional, denegare de dreptate, drept cutumiar, drepturile omului, dubla cetăţenie, epuizarea recursurilor locale, hotărâri judecătoreşti, pluricetăţenie, practica statelor, prejudiciu, protecţie consulară, protecţie diplomatică, răspunderea internaţională a statelor, stat terţ

Adnotare

Protecţia diplomatică a naţionalilor aflaţi peste hotarele ţării şi-a ocupat locul cuvenit in sistemul de protecţie a drepturilor indivizilor. Cu toate acestea, instituţia protecţiei diplomatice rămâne a fi unul dintre cele mai controversate subiecte în dreptul internaţional, iar inaintarea unor potenţiale răspunsuri, care să nu reprezinte pista altor probleme, pare a fi imposibil. Această teză de doctorat, cu regret, reprezintă prima încercare în literatura juridică din Moldova de a prezenta un vast spectru al problemelor cuprinse de protecţia diplomatică.

Bazandu-se pe concepţia tradiţională a protecţiei diplomatice, dar cu luarea în vedere a tendinţelor contemporane ale dreptului internaţional, orientate în special spre o vastă recunoaştere şi protecţie a drepturilor indivizilor, autorul lucrării şi-a fixat scopul: de a efectua o cercetare complexă a conţinutului şi naturii juridice a instituţiei protecţiei diplomatice în dreptul internaţional, prin evidenţierea condiţiilor de acordare a protecţiei diplomatice; de a stabili relaţia dintre regulile protecţiei diplomatice şi legislaţia internaţională cu privire la protecţia drepturilor omului, precum şi sugerarea căii în care protecţia diplomatică poate fi utilizată în calitate de metodă în scopul avansării protecţiei drepturilor omului; de a fixa volumul obligaţiei statului naţional de a proteja cetăţenii săi în baza dreptului internaţional contemporan; de a sublinia unele aspecte cu privire la acordarea protecţiei diplomatice şi consulare cetăţenilor Uniunii Europene.

Concluziile şi recomandările propuse de către autor pot fi utilizate în procesul de precizare, completare şi creare a noilor norme juridice în domeniul protecţiei diplomatice, şi nu în ultimul rând ar contribui la lărgirea şi aprofundarea cercetărilor ştiinţifice din domeniul respectiv al dreptului internaţional.

Materialul expus în lucrare poate fi util şi unui vast cerc de cititori care sunt interesaţi în cultivarea propriei culturi juridice.

Cuprins


CAPITOLUL I. Noţiuni introductive cu privire la protecţia diplomatică
  • 1.1 Concepţia şi mijloacele protecţiei diplomatice a naţionalilor în dreptul internaţional contemporan
  • 1.2. Protecţia diplomatică a naţionalilor - un drept al statului
  • 1.3. Protecţia diplomatică a naţionalilor şi drepturile omului

CAPITOLUL II. Condiţiile de acordare a protecţiei diplomatice naţionalilor în dreptul internaţional public
  • 2.1. Legătura de cetăţenie
  • 2.2. Epuizarea recursului local
  • 2.3. Caracterul ilicit al actului şi răspunderea internaţională pentru daunele cauzate naţionalilor străini
  • 2.4. Teoria „clean hands"

CAPITOLUL III. Unele aspecte cu privire la acordarea protecţiei diplomatice în cadrul Continentului European
  • 3.1. Particularităţi cu privire la acordarea protecţiei diplomatice şi consulare cetăţenilor Uniunii Europene
  • 3.2. Aspecte cu privire la specificul acordării protecţiei diplomatice şi consulare cetăţenilor Republicii Moldova