Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Optimizarea procesului de planificare a gamei de produse în activitatea de marketing a întreprinderii


Autor: Svetlana Ghenova
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.06 - Marketing; logistică
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Grigore Belostecinic
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 24 februarie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 27 aprilie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.51 Mb / în română
Adobe PDF document0.60 Mb / în rusă

Teza

CZU 658.8 (043.2.)

Adobe PDF document 2.17 Mb / în rusă
155 pagini


Cuvinte Cheie

marketing, produs, sortiment, portofoliul sortimental, strategie sortimentală, planificarea sortimentului, politică sortimentală

Adnotare

Lucrarea are un conţinut atât fundamental, cât şi aplicativ prin recomandările practice privind perfecţionarea procesului planificării interne a sortimentului întreprinderii producătoare, pe baza principiilor de marketing şi a metodelor de luare a deciziilor, ce contribuie la susţinerea funcţionării stabile şi eficiente a întreprinderilor din Republica Moldova.

Astfel, este precizată esenţa politicii de sortiment în viziunea de marketing, este cercetat mecanismul de realizare a strategiei sortimentale, precum şi factorii micro- şi macromediului de marketing ce influenţează acest proces. În baza unor principii obiectiv argumentate, este propusă "Matricea strategiilor privind gama sortimentală". În scopul creşterii importanţei practice a clasificării propuse a strategiilor sortimentale, este elaborată "Metodologia selectării deciziilor strategice privind gama de produse", ce determină posibilitatea selectării lor cu ajutorul componentelor mixului de marketing.

În aspect aplicativ, elaborările metodice şi propunerile autorului prezentate în teză au permis fundamentarea politicii sortimentale a întreprinderii producătoare. Implementarea elaborărilor autorului va contribui la soluţionarea problemelor de asigurare a unei dezvoltări economice durabile a întreprinderilor producătoare din Republica Moldova în baza perfecţionării continue a sistemului de gestionare a sortimentului de produse.

Recomandările cu care finalizează lucrarea pot sta la baza unor cercetări ulterioare, fiind posibilă aplicarea lor atât în scopuri ştiinţifice, cât şi didactice, astfel contribuind la dezvoltarea teoriei şi practicii de marketing.