Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Şavga Larisa, doctor habilitat, profesor universitarŞavga Larisa, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Abilitare:4 noiembrie 2010, nr.1097
Specialităţi abilitate: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)

Teze în examinare [3]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Proiectarea şi implementarea managementului eficient al carierei în asistenţa socială 08.00.05 UTM referent
conducător
Gheorghiţă Maria
24.02.2012
DH Managementul dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova în contextul tendinţelor europene contemporane 08.00.05 Institutul National de Ce... membru CSS
consultant
Stratan Alexandru
15.04.2015
DH Perfecţionarea managementului sistemului naţional de cercetare-dezvoltare în contextul proceselor de globalizare 08.00.05 INCE membru CSS
consultant
Stratan Alexandru
consultant
Rotaru (decedat) Anatol
29.05.2015

Teze aprobate [1]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Perfecţionarea infrastructurii şi eficientizarea funcţionării comerţului în cadrul cooperaţiei de consum 08.00.05 UCCM conducător 24.02.2011