Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2006 / martie /

Activitatea social-politică a minorităţilor naţionale din Basarabia în anii 1917/1918-1923 şi 1989-1994 (studiu comparativ)


Autor: Rodica Svetlicinâi
Gradul:doctor în istorie
Specialitatea: 07.00.02 - Istoria românilor (pe perioade)
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Leonid Bulmaga
doctor
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 3 martie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 29 iunie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.29 Mb / în română

Teza

CZU 94(478)”1917/1923+323/324(478)”1989/1994(043.2)

Adobe PDF document 0.95 Mb / în română
171 pagini

Cuvinte Cheie

minoritate naţională, populaţie titulară, politica de rusificare, colonizare, integrare, organizaţii etnoculturale, comportament, limbă maternă, nedescriminare, limbă de comunicare interetnică, relaţii interetnice

Adnotare

Analiza detaliată şi comparativă a activităţii sociale şi politice a minorităţilor naţionale în cadrul evenimentelor din anii 1917/1918 în Basarabia şi, respectiv, în anul 1989 în R.S.S.M. şi impactul lor asupra acestor evenimente reprezintă scopul principal al acestei lucrări. Abordînduse problematica activităţii social-politice a minorităţilor naţionale din regiune, care pînă acum nu a făcut obiectul unui studiu aparte, lucrarea reprezintă o încercare de cerceta în plan comparat activitatea minorităţilor naţionale în cadrul cronologic respectiv. În prima parte a lucrării se prezintă situaţia socială, economică şi culturală a minorităţilor naţionale din Basarabia la începutul secolului XX, cercetîndu-se şi activitatea acestora în contextul evenimentelor politice din regiune, în special în cadrul Sfatului Ţării. În capitolul doi s-a realizat un studiu cu privire la situaţia minorităţilor naţionale din R.S.S.M. şi impactul lor asupra evenimentelor social-politice republică în anii 1989-1991, precum şi crearea unui cadru legislativ şi instituţional cu privire la minorităţile naţionale din Republica Moldova.

Capitolul trei cuprinde o analiză comparată a comportamentului şi activităţii minorităţilor naţionale în perioadele cercetate, constatînd împrejurările şi circumstanţele ce le-au condiţionat.

Existenţa teritoriului dintre Prut şi Nistru în cadrul Imperiului Ţarist, iar mai tîrziu în cadrul Uniunii Sovietice a lăsat o moştenire dezastruoasă în domeniul relaţiilor interetnice. Consecinţele unei politicii de mobilizare a populaţiei, a procesului de rusificare, precum şi a politicii de contrapunere a naţionalităţilor au dus la crearea unui nivelul social, economic şi cultural diferit al etniilor conlocuitoare din teritoriu, ceea ce a generat şi o diversitate de interese în perioada evenimentelor din anii 1917-1918 şi 1989-1991.

O condiţie esenţială pentru depăşirea situaţilor de acest gen a fost constituirea unei societăţi bazate pe principii democratice, cu un cadru legislativ adecvat, care ar garanta drepturile minorităţilor naţionale şi ar asigura integrarea minorităţilor naţionale în societate. Este de menţionat, că un rezultat pozitiv poate fi atestat doar în cazul cînd există dorinţa şi colaborarea din partea reprezentanţilor minorităţilor naţionale.

Cuprins


CAPITOLUL I. Minorităţile naţionale din Basarabia în anii 1917/1918 -192310
  • I.1 Ponderea şi rolul minorităţilor naţionale în economie. Activitatea social-politică şi culturală
  • I.2 Minorităţile naţionale în contextul evenimentelor politice din regiune. Sfatul Ţării şi minorităţile naţionale
  • I.3 Procesul de integrare a minorităţilor naţionale în viaţa socială, economică, politică şi culturală a României

CAPITOLUL II. Minorităţile naţionale din Republica Moldova în anii 1989-199464
  • II.1 Viaţa social-politică din R.S.S.M. pînă în anul 1989
  • II.2 Impactul activităţii minorităţilor naţionale asupra evenimentelor social-politice din R.S.S.M. în anii 1989-1991
  • II.3 Crearea cadrului legislativ şi instituţional cu privire la minorităţile naţionale

CAPITOLUL III. Studiu comparat a activităţii social- politice a minorităţilor naţionale din Basarabia în anii 1917/1918-1923 şi 1989-1994