Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


07.00.02 – Istoria românilor (pe perioade)


Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţific în care se conferă gradul ştiinţific
Istorie

Formula specialităţii
Istoria Românilor este domeniul ştiinţelor istorice care se ocupă de cercetarea procesului de constituire a poporului român, formarea statelor româneşti, evoluţia politică, economică, socială şi culturală a populaţiei româneşti şi reprezentanţilor etniilor conlocuitoare.

Direcţii de cercetare


Specialităţi adiacente:
Specialităţi complementare:

Delimitarea de specialităţile complimentare
Soluţionarea obiectivelor trasate în investigaţiile ştiinţifice la specialitatea 07.00.02 necesită utilizarea unor metode specifice disciplinelor adiacente: istoria universală, arheologie, etnografie, istoriografie. Totuşi Istoria Românilor diferă de ştiinţele adiacente prin faptul că au diferite obiecte de studiere şi aplică metode specifice de studiu.

Istoria Românilor studiază doar legăturile politice şi culturale ale poporului român cu popoarele vecine şi nu evoluţia politică, economică, socială şi culturală a ţărilor vecine care constituie obiect de studiu al Istoriei Universale.

Istoria Românilor studiază istoria evoluţiei economice, sociale şi culturale a poporului român în baza investigaţiilor surselor scrise şi nu a vestigiilor culturii materiale păstrate în sol care constituie obiectul de studiu al Arheologiei. Doar unele concluzii ale Arheologiei sunt utilizate şi de specialiştii în domeniul Istoriei Românilor.

Istoria Românilor nu studiază obiceiurile calendaristice şi de producţie, portul, trăsăturile etno-culturale, tradiţionale care sunt obiectul de studiu al Etnografiei.

Istoria Românilor studiază doar literatura istorică la temele respective. Legităţile de dezvoltare a literaturii istorice sunt studiate de Istoriografie. Date despre autorul paşaportului specialităţii ştiinţifice 07.00.02 - Istoria Românilor.


Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi

Autorii:
  1. Chirtoagă Ion, doctor habilitat în istorie, cercetător ştiinţific superior, şeful secţiei Istoria locală la Institutul de Istorie al A.Ş.M.

Recenzenţii:

  1. Eşanu Andrei, doctor habilitat în istorie, membru corespondent al AŞM, şeful secţiei Istoria culturii şi ştiinţei la Institutul de Istoria al AŞM.
  2. Agachi Alexei, doctor habilitat în istorie, cercetător ştiinţific superior, cercetător ştiinţific coordonator la Institutul de Istorie al AŞM.
  3. Enciu Nicolae, dr. hab. în istorie, conferenţiar, cercetător ştiinţific superior la Institutul de Istorie al AŞM.