Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2006 / martie /

Genurile muzicii corale religioase în creaţia compozitorilor din Republica Moldova (realizare şi interpretare)


Autor: Larisa Balaban
Gradul:doctor în studiul artelor, culturologie
Specialitatea: 17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Irina Ciobanu-Suhomlin
doctor, profesor universitar, Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice (AMTAP)
Instituţia:

Statut

Teza a fost susţinută pe 27 martie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 27 aprilie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.27 Mb / în română
Adobe PDF document0.27 Mb / în rusă

Teza

CZU 783.8:781.6(478).071.1

Adobe PDF document 14.76 Mb / în rusă
346 pagini


Cuvinte Cheie

genuri ale muzicii religioase, muzică religioasă contemporană, creaţia compozitorilor din Republica Moldova, muzică religioasă naţională, muzică corală bisericească, interpretarea muzicii religioase, Stabat Mater, recviem-ul, liturghie, privegherea, vecernie, utrenie, imn, oratoriu religios, concert religios

Adnotare

Lucrarea este axată pe studiul celor mai importante creaţii corale de la răscrucea secolelor XIX - XX, ce constituie fenomene incontestabile ale muzicii religioase moldoveneşti, alături de examinarea unor probleme de interpretare a acestora. Cercetarea reflectă contribuţia compozitorilor de muzică sacră în dezvoltarea artei muzicale corale modoveneşti, aportul lor în cultura şi practica interpretativă. Teza relevă influenţele culturilor bizantine, moldoveneşti, ruseşti, occidentale ş.a., asupra constituirii cântării bisericeşti din Moldova, cât şi asupra creaţiei compozitorilor sfârşitului secolului XIX - începutul secolului XXI.

Obiectivele tezei sunt orientate spre studierea genurilor muzicale corale religioase atât sub aspect muzical, cât şi în calitate de părţi componente ale serviciilor divine; stabilirea corelaţiilordintre creaţiile muzicale şi modelele genuistice tradiţionale ale muzicii de cult; caracteristica particularităţilor compoziţionale ale acestora din punctul de vedere al interpretării.

Teza conţine tratarea unei problematici noi, care nu a mai fost abordată în mod special: aprecierea importanţei şi a rolului muzicii corale religioase în contextul cultural general al ţării; evocarea unui larg tablou al muzicii corale religioase de la sfârşitului secolului XIX - începutul secolului XX. Pentru prima dată în lucrare au fost analizate circa 20 de lucrări religioase ale compozitorilor moldoveni contemporani, în special genuri de forme ample ale muzicii corale -Imnuri Liturgice, Priveghere, Vecernia, Utrenia, Stabat Mater, Recviemul, Oratoriul sacru şi Concertul, cât şi un şir întreg de miniaturi corale - creaţii ale lui V.Ciolac, Gh.Ciobanu, D.Chiţenco, S.Buzilă, T.Zgureanu, Z.Tcaci, N.Ciolac. în lucrarea de faţă sunt examinate dintr-un nou unghi de vedere - cel interpretativ - mai multe exemple de genuri religioase ale lui G.Musicescu şi M.Berezovschii, compozitori, a căror creaţie a stat la începuturile muzicii bisericeşti naţionale.