Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Proprietatile optice ale straturilor subtiri si nanostructurilor în baza GaN SI ZnO


Autor: Victor Zalamai
Gradul:doctor în ştiinţe fizico-matematice
Specialitatea: 01.04.10 - Fizica şi ingineria semiconductorilor
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Ion Tighineanu
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Matematică şi Informatică
Instituţia:

Statut

Teza a fost susţinută pe 5 aprilie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 29 iunie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.21 Mb / în română
Adobe PDF document0.25 Mb / în rusă

Teza

CZU 621.315.592

Adobe PDF document 2.75 Mb / în rusă
174 pagini


Adnotare

In lucrare s-a studiat influenţa tensiunilor mecanice şi a defectelor asupra proprietăţilor optice ale straturilor şi hetero structurii or AlN/GaN, precum şi proprietăţile optice ale straturilor şi nano structurilor ZnO/opal şi mecanismele excitării ionilor de europiu introduşi în reţeaua luminoforilor în baza ZnO.

S-a stabilit că, structura şi morfologia specifică a staturilor de GaN crescute pe suporturi de safir şi carbid de siliciu, precum şi tensiunile mecanice, inerente acestor staturi, duc la aşa fenomene ca schimbarea bruscă a reflecţiei optice la răcirea şi încălzirea hetero structurii or AlN/GaN şi fotoconductibilitatea persistentă. S-au stabilit legităţile şi mecanismele acestor fenomene, au fost elaborate modele şi scheme, care explică natura şi cauzele apariţiei lor. Au fost determinaţi parametrii excitonilor în straturile GaN şi dependenţa lor de tensiunile mecanice, care apar în urma discordanţei constantelor reţelei cristaline şi a coeficienţilor de dilatare termică dintre GaN şi substrat.

Au fost stabilite cauzele degradării proprietăţilor optice ale hetero structurilor AlN/GaN/safir la grosimea supracritică a stratului A1N şi corelaţia proprietăţilor optice cu cele electrice. S-a demonstrat, că degradarea este legată de spargerea stratului A1N, care duce la formarea defectelor. S-a propus modelul tranziţiilor electronice cu participarea acestor defecte, care determină proprietăţile optice ale straturilor GaN în aceste heterostructuri.

S-au obţinut nanostructuri de ZnO/opal. S-a stabilit natura benzilor de fotoluminescenţă în diferite structuri ZnO în baza opalului. Au fost stabilite mecanismele împrăştierii Raman multifononice de rezonanţă în monocristale, straturi şi nanostructuri de ZnO la excitare cu diferite linii laser la diferite temperaturi.

S-a demonstrat posibilitatea obţinerii luminoforilor cu eficienţă înaltă în baza materialului ZnO dopat cu ioni de Eu3+. Au fost determinate locurile de introducere a ionilor Eu3+ în reţeaua cristalină ZnO şi mecanismele de excitare cu radiaţie ultravioletă a acestor ioni.

Rezultatele obţinute sunt publicate în 15 lucrări ştiinţifice. Teza de doctor este scrisă în limba rusă şi conţine 90 de pagini de text, 74 figuri, 11 tabele şi 271 de titluri bibliografice.