Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Integrarea capitalului industrial cu cel bancar şi impactul acesteia asupra creşterii economice


Autor: Tatiana Lîsîi
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.01 - Economie politică; doctrine economice
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Andrei Cojuhari
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei
Instituţia:

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 aprilie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 29 iunie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.38 Mb / în română

Cuvinte Cheie

capital bancar, capital industrial, capital financiar, fuziune, grupe financiar-industriale, grupe transnaţionale, integrare, creditare, investiţii, implementare, eficienţă economică, dezvoltare, avantaj, creştere economică

Adnotare

Prezenta teză are drept scop studiul teoretico-metodologic al procesului de integrare a capitalului bancar cu cel industrial în Republica Moldova. În baza analizei impactului procesului de integrare asupra creşterii economice s-au elaborat recomandări concrete în vederea formării grupelor financiar-industriale în economia naţională. Prin estimarea şi evaluarea mecanismelor de interacţiune a diferitor forme de integrare s-a demonstrat oportunitatea integrării capitalului bancar cu cel industrial şi importanţa acesteia pentru creşterea economică.

În lucrare au fost examinate evoluţia, formele, modalităţile de integrare a capitalului bancar cu cel industrial, avantajele şi dezavantajele, precum şi posibilităţile de aplicare a acestora în economia naţională sub aspectul formării grupelor financiar-industriale. A fost studiat şi elaborat modelul clasificării grupelor financiar-industriale. S-au evidenţiat particularităţile metodice ce determină conţinutul şi structura GFI, precum şi specificul realizării integrării capitalului industrial cu cel bancar în ţările dezvoltate şi în cele în curs de dezvoltare.

A fost evaluată dinamica dezvoltării activităţii investiţional-creditare a sistemului bancar naţional şi cea a sectorului real. Sunt elucidate cauzele ce împiedică dezvoltarea prosperă a procesului dat, inclusiv sistemul complicat de creditare a sectorului industrial de către băncile comerciale.

În conformitate cu scopurile stabilite, în teză au fost examinate etapele elaborării, implementării strategiei formării GFI, fiind argumentat impactul acestei strategii asupra creşterii economice în Republica Moldova. Numai în cazul în care se va urmări o strategie globală adecvată pentru GFI, integrarea capitalului bancar cu cel industrial poate avea efect pozitiv asupra creşterii economice. În acest context au fost aduse o multitudine de argumente pentru utilizarea concordantă a strategiei investiţionale şi a celei financiare. În acelaşi timp, s-a evaluat efectul economic, condiţionat de factorul integrării şi sinergiei.

În teză se pune accentul pe specificul realizării procesului de integrare a capitalului bancar cu cel industrial care duce nemijlocit la realizarea potenţialului investiţional al întreprinderilor autohtone.

Concluzile şi recomandările ce rezultă din cercetarea respectivă pot fi utilizate de către ministerele de resort ale Republicii Moldova în cazul elaborării strategiilor referitoare la intensificarea procesului investiţional şi creşterea economică în stat. De asemenea, materialele lucrării pot fi destinate personalului managerial din instituţii financiar-bancare şi întreprinderi în vederea direcţionării optimale a capitalului financiar şi a eficientizării managementului corporativ.

Cuprins


CAPITOLUL I. Integrarea capitalului industrial cu cel bancar: abordări teoretico-metodologice
  • 1.1. Bazele teoretice ale procesului de integrare a capitalului industrial cu cel bancar
  • 1.2. Particularităţile integrării capitalului industrial cu cel bancar în contextul experienţei mondiale

CAPITOLUL II. Mecanismul investiţional-creditar în procesul de integrare industrial- bancară
  • 2.1. Activitatea investiţional-creditară a sistemului bancar şi sectorului real
  • 2.2. Mecanismul de interacţiune al grupelor financiar-industriale cu băncile comerciale
  • 2.3. Noi forme de creditare în procesul de integrare industrial-bancară

CAPITOLUL III. Priorităţile strategice de integrare a capitalului industrial cu cel bancar în Republica Moldova
  • 3.1. Impactul strategiei grupei financiar-industriale asupra creşterii economice
  • 3.2. Specificul realizării procesului de integrare a capitalului bancar cu cel industrial în Republica Moldova: perspective şi avantaje