Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2006 / iunie /

Dezvoltarea învăţământului special în Republica Moldova: istorie şi perspective


Autor: Aurelia Racu
Gradul:doctor habilitat în istorie
Specialitatea: 07.00.10 - Istoria ştiinţei (pe domenii)
Anul:2006
Consultant ştiinţific: Andrei Eşanu
doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul de Istorie
Instituţia:

Statut

Teza a fost susţinută pe 2 iunie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 28 septembrie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.64 Mb / în română

Cuvinte Cheie

defectologie, pedagogie corecţională, psihopedagogie specială, pedagogie specială, psihopedagogia integrării; deficienţă, dizabilitate/incapacitate, handicap, copii cu nevoi speciale; cerinţe educative speciale; prevenirea, recuperarea, reabilitarea, abilitarea; intervenţie (preventivă, de recuperare, compensatoare); instituţionalizare, dezinstituţionalizare, democratizare, normalizare, integrare, incluziune, servicii de alternativă, calitate a vieţii, educaţie pentru toţi; integrare socioprofesională, integrare în comunitatea locală, egalizare şanselor; îvăţământ special, educaţie/învăţământ integrat(ă); învăţământ/educaţie incluziv(ă), instituţii de alternativă, echipă interdiscip-linară, asistenţă complexă psihopedagogică şi medico-socială; instituţii mixte de învăţământ, cadre didactice de sprijin, terapeut ocupaţional, suport pentru profesori; standarde, curriculum, management strategic, Sistemul Naţional al învăţământului Special

Adnotare

Cercetarea este consacrată istoriei formării şi dezvoltării sistemului naţional al învăţământului special în R. Moldova (SNÎS). Sunt stabilite originea învăţământului special (ÎS) în lume, în Moldova Medievală şi Modernă, în Basarabia, în RSSA Moldovenească, în RSS Moldoveanească şi în R. Moldova; etapele constituirii ÎS în lume - instituţionalizarea, deinstituţionalizarea, integrarea comunitară. Se constată că valorile SÎS au evoluat de la abordarea cu precădere socială şi moral-spirituală a persoanelor cu deficienţe la constituirea unor sisteme naţionale de educaţie şi recuperare a acestora, întemeiate ştiinţific, educaţional şi socioprofesional.

în R. Moldova nu s-a constituit un SNÎS decât abia în anii 60-70 ai sec. XX, deoarece teritoriul pe care s-a format ca stat independent au fost anexat la Rusia (apoi la URSS) exact în perioada constituirii sistemelor naţionale de învăţământ, de aceea SNÎS poartă însemnele ideologiei şi principiilor pedagogiei sovietice, dominant fiind segregarea persoanelor cu handicap prin instituţionalizare totală. Refacerea ÎS de aceea este determinată mai ales de reformarea SÎS şi constituirea SNÎS.

Ca cercetător al istoriei ştiinţei pedagogice, autoarea se produce şi în ipostază de creator al acesteia, de aceea stabileşte premisele constituirii SNÎS (cadrul legislativ-normativ, sensibilizarea societăţii civile şi a factorilor educativi şi de decizizie la problemele şi perspectvele ÎS, părţile pozitive ale SÎS sovietic, experienţele avansate în domeniu, existenţa unui sistem naţional de formare profesională iniţială şi continuă a personalului pedagogic de profil, deschiderile către experienţele şi principiile teoretice ale Occidentului), marchează problemele perioadei de constituire a SNÎS, racordat la principiile educaţiei speciale moderne - intervenţiei timpurii şi oportune, integrării, inclusiunii', urmăreşte implementarea acestora în ÎS din R. Moldova; atenţionează asupra riscurilor perioadei de reorganizare a instituţiilor de ÎS şi de integrare a copiilor cu dizabilităţi în şcoala generală, recomandă un ritm moderat de refacere/constituire a SNÎS.

Valoarea practică a cercetării constă în recomandările cu privire la consolidarea/ dezvoltarea SNÎS.

Autoarea a marcat o problemă majoră a ÎS, iar valorile produse pentru soluţionarea ei au fundamentat o nouă direcţie de cercetare - Evoluţia sistemului naţional al învăţământului special ca proces unitar teoretic-praxiologic, în cadrul câmpului educaţional european.