Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Pâslaru Vlad, doctor habilitat, profesor universitarPâslaru Vlad, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Abilitare:5 aprilie 2012, nr.1623
Specialităţi abilitate: 13.00.01 - Pedagogie generală
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)

Teze în examinare [4]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Dezvoltarea competenţelor lectorale ale elevilor la orele de limba şi literatura română 13.00.02 UPSC referent
conducător
Burlacu Alexandru
18.12.2013
DH Teoria şi metodologia managementului proiectelor educaţionale de intervenţie 13.00.01 USM referent
consultant
Guţu Vladimir
31.01.2014
D Valorificarea autoevaluării în procesul educaţional. 13.00.01 UPSC referent
conducător
Cojocaru Vasile
07.03.2014
D Principii şi dimensiuni ale dezvoltării curriculumului pedagogic universitar proiectat din perspectiva provocărilor sociale 13.00.01 UPSC consultant
conducător
Papuc Ludmila
10.04.2014

Teze aprobate [12]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Dezvoltarea competenţelor comunicative ale studenţilor economişti din perspectivă lexicală şi gramaticală 13.00.01 ISE conducător 14.06.2013
D Corelarea activităţilor de învăţare pentru dezvoltarea limbajului şi a imaginaţiei creatoare 13.00.01 ISE conducător 15.11.2012
D Integralizarea formării conştiinţei ecologice la liceeni 13.00.01 ISE conducător 24.02.2011
D Dezvoltarea competenţelor literar-artistice ale studenţilor în contextul intercultural al formării profesionale iniţiale 13.00.01 ISE conducător 24.02.2011
D Metodologia receptării de către studenţi a timpului şi a spaţiului în pictură 13.00.02 UPSC conducător
consultant
Barbas Eleonora
11.02.2010
D Evaluarea prin teste docimologice a cunoştinţelor comunicative/literare ale elevilor 13.00.01 conducător 01.10.2009
D Formarea limbajului profesional la studenţii colegiului de medicină 13.00.01 conducător 28.02.2008
D Conceptualizarea evaluării competenţelor comunicative şi literare ale elevilor 13.00.01 conducător 28.09.2006
D Repere psiho-pedagogice în activitatea de consiliere şi orientare în învăţământul preuniversitar (Din perspectiva educaţiei lingvistice şi literare) 13.00.01 conducător 22.12.2005
D Abordarea sociologică a raportului naţional-universal în educaţia tinerilor (Din perspectiva disciplinei Limba şi literatura română) 13.00.01 conducător 22.12.2005
D Sociologia perceperii valorilor literar-artistice româneşti de către elevii alolingvi din R. Moldova 13.00.01 conducător 23.06.2005
DH Fundamentele psihopedagogice şi muzicologice ale educaţiei muzicale 13.00.01 consultant 14.10.2004