Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Pâslaru Vlad, doctor habilitat, profesor universitarPâslaru Vlad, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Abilitare:13 decembrie 2005, nr.241
Specialităţi abilitate: 13.00.01 - Pedagogie generală
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)

Teze în examinare [2]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Formarea competențelor profesionale aplicative la studenții profilului Educația primară în conținutul cursului Jocuri dinamice moldovenești 13.00.04 USEFS referent
conducător
Manolachi Victor
08.07.2021
DH Managementul teoriei și tehnologiei educației globale într-o diversitate de medii de învățare 13.00.09 Universitatea de Studii P... referent
consultant
Rudic Gheorghe
28.12.2022

Teze aprobate [15]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Interactiunea metodologiilor de educatie literar-artistica – educatie muzicala în formarea culturii artistic-estetice a elevilor claselor primare 13.00.02 USB consultant
conducător
Gagim Ion
09.07.2019
D Dezvoltarea axiologiei literar-artistice a studenţilor în contextul studierii textelor din literaturi străine 13.00.03 UPSC conducător 25.01.2019
DH Legităţile formării ritmului de activitate profesională pedagogică a specialistului de cultură fizică 13.00.04 USEFS consultant 23.11.2018
DH Metodologia educației literar-artistice a elevilor 13.00.02 UPSC consultant 05.07.2016
D Formarea limbajului scris la studenţii facultăţilor de educaţie fizică şi sport 13.00.04 USEFS conducător
consultant
Danail Sergiu
21.04.2016
D Integralizarea formării conştiinţei ecologice la liceeni 13.00.01 ISE conducător 24.02.2011
D Dezvoltarea competenţelor literar-artistice ale studenţilor în contextul intercultural al formării profesionale iniţiale 13.00.01 ISE conducător 24.02.2011
D Metodologia receptării de către studenţi a timpului şi a spaţiului în pictură 13.00.02 UPSC conducător
consultant
Barbas Eleonora
11.02.2010
D Evaluarea prin teste docimologice a cunoştinţelor comunicative/literare ale elevilor 13.00.01 conducător 01.10.2009
D Formarea limbajului profesional la studenţii colegiului de medicină 13.00.01 conducător 28.02.2008
D Conceptualizarea evaluării competenţelor comunicative şi literare ale elevilor 13.00.01 conducător 28.09.2006
D Repere psiho-pedagogice în activitatea de consiliere şi orientare în învăţământul preuniversitar (Din perspectiva educaţiei lingvistice şi literare) 13.00.01 conducător 22.12.2005
D Abordarea sociologică a raportului naţional-universal în educaţia tinerilor (Din perspectiva disciplinei Limba şi literatura română) 13.00.01 conducător 22.12.2005
D Sociologia perceperii valorilor literar-artistice româneşti de către elevii alolingvi din R. Moldova 13.00.01 conducător 23.06.2005
DH Fundamentele psihopedagogice şi muzicologice ale educaţiei muzicale 13.00.01 consultant 14.10.2004