Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2006 / iunie /

Particularităţile şi căile de perfecţionare a contabilităţii veniturilor în organizaţiile de asigurări


Autor: Cristina Dolghi
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.12 - Contabilitate; audit; analiză economică
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Andrei Malai
doctor, profesor universitar, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 16 iunie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 28 septembrie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.17 Mb / în română

Teza

CZU 657.47.:36(478) (043)

Adobe PDF document 0.76 Mb / în română
149 pagini


Cuvinte Cheie

metoda de calcul a venitului efectiv câştigat în perioada de gestiune, activitatea de bază a organizaţiilor de asigurări, venituri din activitatea de asigurări, prima de asigurare, cota parte a primei de asigurare câştigate, asigurarea directă şi coasigurare, reasigurare şi retrocesiune, intermediar în asigurări, rezerve de asigurare, regulamentul de formare a rezervelor de asigurare, venituri din sumele eliberate din rezervele de asigurare, prima de asigurare de bază pentru calculul rezervei primei necâştigate, calculul rezervei primei necâştigate la finele perioadei de gestiune, 14. obligaţii asumate, standarde

Adnotare

n teza de doctor se analizează modul de contabilitate a veniturilor în organizaţiile de asigurări, care este în vigoare, influenţa rezervelor de asigurare asupra veniturilor din această activitate şi se indică neajunsurile acestuia; se argumentează şi se propune metodica contabilităţii primelor de asigurare pe contractele de asigurare directă, coasigurare, reasigurare şi retrocesiune; se elaborează un concept nou de contabilizare a veniturilor efectiv obţinute în perioada de gestiune în organizaţiile de asigurări; se argumentează perfecţionarea tehnicilor de calcul a rezervei primei necâştigate la finele perioadei de gestiune şi rectificarea definiţiilor primei de asigurare de bază la calculul acestei rezerve.

În lucrare s-a propus metodica de contabilizare a veniturilor din activitatea de bază a organizaţiilor de asigurări şi anume înregistrarea în conturile de venituri a cotei parte a primei de asigurare efectiv câştigate în perioada de gestiune. A fost elaborată structura conturilor analitice ale veniturilor din activitatea de bază a organizaţiilor de asigurări.

O deosebită atenţie se acordă evidenţei primelor de asigurare pe contractele de asigurare directă şi coasigurare; şi pe contractele de reasigurare şi retrocesiune. Se propune completarea şi modificarea Planului de conturi pentru organizaţiile de asigurări în scopul ţinerii evidenţei primelor de asigurare la conturi separate, pe tipuri de activităţi ale acestor agenţi economici.

S-a argumentat propunerea de calculare a rezervei primei necвştigate la finele perioadei de gestiune prin utilizarea unor metode mai avantajoase, ce ridică nivelul de exactitate a calculului venitului efectiv câştigat din activitatea de asigurări în perioada de gestiune.

Rezultatele cercetărilor au caracter aplicativ în activitatea organizaţiilor de asigurări şi au fost propuse Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor şi Fondurilor Nestatale de Pensii pe lângă Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova în scopul elaborării actelor normative ce ţin de contabilitatea veniturilor în aceste organizaţii.

Cuprins


CAPITOLUL I. Noţiuni generale, rolul şi sarcinile contabilităţii veniturilor în activitatea de asigurări
  • 1.1. Definiţia şi structura veniturilor din asigurări
  • 1.2. Rolul veniturilor în activitatea de asigurări
  • 1.3. Veniturile din asigurări – un obiect important al contabilităţii

CAPITOLUL II. Contabilitatea veniturilor în organizaţiile de asigurări
  • 2.1. Contabilitatea veniturilor pe contractele de asigurare directă şi coasigurare
  • 2.2. Contabilitatea veniturilor din reasigurări şi a altor venituri
  • 2.3. Contabilizarea veniturilor din sumele eliberate din rezervele de asigurare
  • 2.4. Influenţa rezervelor asupra contabilităţii veniturilor din asigurări

CAPITOLUL III. Direcţiile de perfecţionare a contabilităţii veniturilor din asigurări
  • 3.1. Perfecţionarea metodicii contabilităţii veniturilor din asigurări
  • 3.2. Problemele contabilităţii rezervelor de asigurare în contextul contabilităţii veniturilor