Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2006 / iunie /

Perfecţionarea contabilităţii consumurilor şi calculaţiei costului produselor în vinificaţie


Autor: Svetlana Platon
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.12 - Contabilitate; audit; analiză economică
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Vasile Bucur
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 16 iunie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 26 octombrie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.37 Mb / în română

Teza

CZU 657.47:663.2 (478) (043)

Adobe PDF document 1.18 Mb / în română
155 pagini


Cuvinte Cheie

consumuri de bază şi de regie, consumuri repartizabile, coeficient de regresie, provizioane pentru pierderi tehnologice de materii prime şi materiale, bază de repartizare, calculul costului efectiv, producţie în curs de execuţie pe termen lung, deşeuri vinicole recuperabile, proces tehnologic

Adnotare

În teză sunt examinate aspectele problematice ale contabilităţii consumurilor şi calculaţiei costurilor la întreprinderile vinicole, în conformitate cu convenţiile fundamentale, principiile de bază ale contabilităţii şi caracteristicile calitative ale rapoartelor financiare conform SNC.

S-a argumentat necesitatea clasificării consumurilor în funcţie de legătura cu procesul de producţie şi de modul de includere în costul produselor (serviciilor).

Este elucidată problema aferentă repartizării valorii de materii prime din care se fabrică mai multe feluri de produse.

Este abordată problema contabilităţii provizioanelor pentru pierderile tehnologice şi fundamentată necesitatea contabilizării acestora fără constituirea provizioanelor; sunt argumentate avantajele acestei metode în contabilitatea financiară şi în scopuri fiscale.

O atenţie deosebită s-a acordat contabilităţii producţiei în curs de execuţie, când acest proces durează o perioadă mai mare de un an. În acest context, s-a argumentat necesitatea contabilităţii producţiei în curs de execuţie în componenţa activelor pe termen lung, în baza respectării lichidităţii activelor.

Prima dată în Republica Moldova s-au făcut investigaţii în stabilirea gradului de corelare dintre modificarea componentelor consumurilor de regie (indirecte de producţie) şi a volumului de producţie, în scopul stabilirii ştiinţifice a consumurilor de regie (indirecte de producţie) constante şi variabile. În doua etapă, la examinarea gradului de corelare dintre consumurile de regie (indirecte de producţie) constante şi variabile şi mai mulţi indicatori, s-a stabilit baza ştiinţifică de repartizare a acestora.

Rezultatele investigaţiilor reprezintă o dezvoltare teoretic şi metodologic aplicativă în perfecţionarea contabilităţii consumurilor şi calculaţiei costurilor la întreprinderile vinicole.

Cuprins


CAPITOLUL I. Particularităţile activităţii unităţilor de vinificaţie şi componenţa consumurilor
  • 1.1. Particularităţile tehnologice în vinificaţie şi influenţa acestora asupra contabilităţii consumurilor
  • 1.2. Probleme aferente noţiunii, componenţei şi clasificării consumurilor în vinificaţie

CAPITOLUL II. Perfecţionarea contabilităţii consumurilor în vinificaţie
  • 2.1. Documentarea şi evidenţa analitică a consumurilor
  • 2.2. Perfecţionarea contabilităţii consumurilor de bază
  • 2.3. Probleme privind contabilitatea consumurilor de regie şi modul de repartizare a acestora
  • 2.4. Aspecte aferente contabilităţii producţiei în curs de execuţie la întreprinderile vinicole

CAPITOLUL III. Calcularea costului produselor în vinificaţie
  • 3.1. Precizarea noţiunii de calculaţie a costului
  • 3.2. Calcularea costului produselor în vinificaţie