Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2006 / iunie /

Sorbţia substanţelor tensioactive şi a metalelor grele pe adsorbanţi carbonici


Autor: Mihail Ciobanu
Gradul:doctor habilitat în chimie
Specialitatea: 02.00.04 - Chimie fizică
Anul:2006
Consultant ştiinţific: Tudor Lupaşcu
doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul de Chimie
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 17 iunie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 28 septembrie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.43 Mb / în română

Teza

CZU 541.183.02 + 541.183.1 + 541.183.2 + 541.183.5+661.185.1

Adobe PDF document 6.33 Mb / în română
223 pagini


Adnotare

Teza este consacrată studiilor privind evidenţierea stării substanţelor tensioactive (ST) în soluţii apoase, în funcţie de temperatură, natura ST, concentraţia ST şi a electrolitului, pH-ul soluţiei, determinării proceselor şi mecanismelor de sorbţie a substanţelor tensioactive, derivaţilor anilinei, fenolului şi a ionilor metalelor grele pe adsorbanţi carbonici, elaborării procedeului de regenerare a cărbunilor activi şi stabilirii dimensiunilor fractale ale materialelor carbonice obţinute din diferite materii prime.

Utilizând metodele fizice contemporane precum ar fi rezonanţa magnetică nucleară (RMN), spectroscopia de masă (SM), s-au identificat valorile factorului de asociere, natura interacţiunilor între ST, procesele de transformare a ST în soluţie.

S-au stabilit procesele de hidroliză a substanţelor tensioactive în soluţii apoase.

Au fost determinate formele de fier care se conţin în cărbunii activi industriali AG-3 şi AG-5 prin metoda spectroscopiei Mossbauer.

S-au studiat procesele şi stabilit mecanismele de adsorbţie a substanţelor tensioactive pe adsorbanţi carbonici în funcţie de diferiţi factori (temperatură, concentraţia ST, electrolitului, pH-ul soluţiei).

S-au stabilit mecanismele de sorbţie ale derivaţilor anilinei, fenolului şi a ionilor metalelor grele pe adsorbanţi carbonici şi cu suprafaţă modificată. Au fost studiate procesele şi elaborat un procedeu de regenerare a cărbunilor activi epuizaţi.

S-au dedus o ecuaţie empirică, care stabileşte relaţiile dintre fractalitatea cărbunilor activi şi valorile suprafeţei geometrice şi a mezoporilor adsorbanţilor carbonici din diverse materii prime.

Cuprins


CAPITOLUL 1. Cercetări cu privire la comportarea amestecurilor substanţelor tensioactive (ST) în soluţii , adsorbţia lor şi a metalelor grele pe adsorbanţi carbonici, dimensiunile fractale ale cărbunilor activi
 • 1.1. Comportarea amestecurilor substanţelor tensioactive (ST) în soluţii individuale. Influenţa temperaturii şi a electrolitului
 • 1.2. Adsorbţia pe suprafaţa de contact corp solid-lichid şi corp solid-gaz
 • 1.3. Adsorbţia amestecurilor substanţelor tensioactive pe adsorbanţi carbonici
 • 1.4. Adsorbţia cationilor metalelor grele şi a substanţelor organice refractare din soluţii apoase pe diferite tipuri de cărbuni activi
 • 1.5. Dimensiunile fractale ale cărbunilor activi

CAPITOLUL 2. Metode de cercetare
 • 2.1. Teoria umplerii în volum a microporilor pentru structuri microporoase neomogene
 • 2.2. Spectroscopia RMN
 • 2.3. Spectroscopia de rezonanţă GAMA
 • 2.4. Metoda spectroscopiei de masă

CAPITOLUL 3. Starea substanţelor tensioactive în soluţii apoase în funcţie de diferiţi factori
 • 3.1. Studiul stării substanţelor tensioactive neionice (stn) în soluţii apoase la diferite temperaturi şi pH.
 • 3.2. Influenţa naturii electrolitului asupra stării stn în soluţii apoase
 • 3.3. Influenţa concentraţiei substanţelor tensioactive anionice (sta) , electrolitului şi temperaturii asupra stării stn în soluţie
 • 3.4. Procesul de micelizare în soluţiile al dodecilsulfatului de sodiu
 • 3.5. Proprietăţile amestecurilor sta şi substanţelor tensioactive cationice (STC)
 • 3.6. Starea amestecurilor sta şi stn în soluţii apoase
 • 3.7. Influenţa naturii electrolitului asupra stării amestecurilor STA şi STN
 • 3.8. Hidroliza în soluţii de micelare a amestecurilor STA, STC şi a STN
 • 3.9.Starea amestecurilor substanţelor tensioactive (STA,STC şi STN) în regiunea CCM în soluţii apoase

CAPITOLUL 4. Studiul proprietăţilor cărbunilor activi şi adsorbţia substanţelor tensioactive din soluţii individuale pe adsorbanţi carbonici
 • 4.1. Adsorbţia vaporilor de benzen pe cărbunii activi AG-3 şi BAU
 • 4.2. Adsorbţia vaporilor de apă pe cărbunele activ AG-3
 • 4.3. Studiul cărbunilor activi AG-3 şi AG-5 prin metoda spectroscopiei mossbauer
 • 4.4 Adsorbţia substanţelor tensioactive cationice (STC) din soluţii apoase pe adsorbanţi carbonici
 • 4.5. Influenţa temperaturii asupra adsorbţiei STA din soluţii apoase pe funigine de acetilenă
 • 4.6. Influenţa temperaturii asupra adsorbţiei STA pe cărbunele activ AG-3
 • 4.7. Adsorbţia substanţelor tensioactive pe cărbunele activ AG-3
 • 4.8. Adsorbţia STN din soluţii apoase la diferite valori pH pe cărbunele activ AG-3
 • 4.9. Influenţa temperaturii asupra adsorbţiei STN din soluţii apoase pe cărbunele activ AG-3
 • 4.10. Adsorbţia STC din soluţii apoase la diferite temperaturi pe cărbunii activi AG-3 şi BAU

CAPITOLUL 5. Influenţa diferiţilor factori asupra adsorbţiei substanţelor tensioactive din amestecuri pe adsorbanţi carbonici
 • 5.1.Adsorbţia amestecurilor substanţelor tensioactive la diferite valori Ph, t0 pe cărbunele activ AG-3
 • 5.2. Studiul adsorbţiei amestecurilor STC şi STN PE suprafaţa de contact soluţie apoasă-adsorbant carbonic
 • 5.3. Influenţa temperaturii asupra adsorbţiei amestecurilor STC şi STN din soluţii apoase pe cărbunele activ AG-3
 • 5.4. Adsorbţia alchilsulfaţilor şi alchilsulfonaţilor din soluţii apoase , până la CCM, pe funiginea de acetilenă
 • 5.5. Regenerarea cărbunelui activ AG-3 granulat ce conţine STN
 • 5.6. Originea stratului de adsorbţie a substanţelor tensioactive ionice pe suprafeţe nepolare

CAPITOLUL 6. Mecanismul de sorbţie a cationilor metalelor grele şi a unor substanţe organice pe cărbuni activi modificaţi
 • 6.1. Mecanismul de sorbţie a ionilor de Cu2+ din soluţii apoase pe cărbuni activi modificaţi
 • 6.2. Adsopbţia unor derivaţi ai anilinei din soluţii apoase pe diferite tipuri de cărbini activi
 • 6.3. Sorbţia O-nitroanilinei, a ionilor de Cu2+, Pb2+ individuali şi din amestecurile lor pe cărbunii activi CAS-36 şi CAS-36 oxidat
 • 6.4. Sorbţia P-nitrofenolului şi a ionilor de Cd 2+ din soluţii individuale şi din amestecuri pe cărbunii activi CAS-36 şi CAS-36 oxidat .167
 • 6.5. Sorbţia Pb2+ şi a P-nitrofenolului din amestecurile lor pe cărbunii activi CAS-36 şi CAS-36 oxidat
 • 6.6. Sorbţia amestecurilor metalelor grele Pb2+, Cu2+, Fe3+, Cd2+ din soluţii apoase pe cărbuni activi modificaţi

CAPITOLUL 7. Dimensiunile fractale ale cărbunilor activi
 • 7.1. Dimensiunile fractale ale microporilor cărbunilor activi şi corelaţia cu suprafaţa lor specifică
 • 7.2. Evaluarea ponderii fractalităţii mezoporilor în dimensiunile fractale ale cărbunilor activi
 • 7.3. Determinarea fractalităţii cărbunilor activi în regiunea condensării capilare a izotermelor de adsorbţie a vaporilor de benzen pe diferite tipuri de cărbuni activi
 • 7.4. Corelaţia fractalităţii micro- şi supermicroporilor cu deformaţia lor la diferite tipuri de cărbuni activi